Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Informace o projektu

Informace o projektu


EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV. od 1.12.2023 pokračuje dál ve své realizaci. Cílem je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb a dále podpora implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem III“ pokračuje ve své realizaci
navazujícím projektem „MAP IV“

 

Navazující projekt  MAP IV byl zahájen v prosinci 2023 a  jeho realizace potrvá do konce roku 2025. Do projektu se zapojí 100% škol z území, tedy 23 škol dle IZO.  Inovativnost bude spočívat především v tom, že podstatou realizace aktivit spolupráce bude podpora pedagogů v zavádění inovativních metod do výuky.  Projektem bude i nadále zajištěna aktualizace plánovacích dokumentu, spolupráce se školami a s dalšími aktéry ve vzdělávání a participace na projektech NPI ZK.  Stejně jako v projektu MAP II však bude možné realizovat celou řadu aktivit  spolupráce,  které vychází z Akčních plánů 2024 a 2025.

Bude se jednat o tyto aktivity a jejich podaktivity:

Aktivity spolupráce

´  1)   Spolupráce škol a neformálních organizací s knihovnami

 • Obecní knihovna Rajnochovice 
  • Loutkové divadlo
  • Tvoření pro maminky s dětmi  a následné deskohraní
  • Beseda se spisovatelem - autorské čtení
 • Obecní knihovna Loukov
  • Loutkové divadlo
  • Tvořivá dílnička
  • Beseda se spisovatelem - autorské čtení
 • Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem 
  • Beseda se spisovatelem
  • Pasování na čtenářské učně
 • 2) Spolupráce škol se Základní Uměleckou Bystřice pod Hostýnem
  • workshop „ Jaro na statku“
  • workshop „Podzim přichází“
  • Workshop „Vánoce“
  • workshop „poznání hudebních nástrojů“ zakončený koncertem
 • 3) Spolupráce škol s Malou technikou 
  • Projektové dny MTU –  lekce pro rozvoj technického a logického myšlení -  min. 10 lekcí za projekt 
  • DIGI bez DIGI, workshopy  - vzdělávací program – min. 5 programů + min.5 workshopů pro pedagogy
 •  4) Exkurze pro rozvoj čtenářské gramotnosti,  digitálního  a polytechnického vzdělávání
  • Exkurze pro rozvoj ČG -min. 2x za projekt
  • Exkurze pro rozvoj polytechnického vzdělávání - min. 2x za projekt
 •  5)  Inspirativní výjezdy pedagogů škol za přenosem zkušeností
  • Jednodenní výlety -  min. 2 x za projekt
 • 6) Kabinetek ředitelů  a zástupců škol - spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání
  • Platforma pro sdílení a předávání informací  - min. 6 x za projekt
 • 7) Vzdělávací aktivity – min. 6x za projekt
  • Pedagogický leadership
  • Pedagogická diagnostika
  • Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci  dětí a žáků
  • Wellbeing a psychohygiena
 • 8) Spolupráce škol s organizací KAJUTA - SOS dětské vesničky, z.s.
  • Programy – projektové dny – min. 8x za projekt
 • 9)Spolupráce škol se Spolkem hradu Nový Šaumburk
  • Exkurze archeologie (4x za projekt), Exkurze experimentální archeologie (4x za projekt), Exkurze orientované na staré řemeslné techniky, (4x za projekt), Přednášky o „fenoménu“ Nový Šaumburk (4x za projekt),  Besedy o hradu (2 x za projekt)
 • 10. Spolupráce škol a NNO prostřednictvím realizace příměstských táborů
  • ZŠ Slavkov, ZŠ Rajnochovice, ZŠ Loukov – min. 9 turnusů

 

Informace o realizaci projektu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MAS Podhostýnska v rubrice "Místní akční plán" a na FB projektu s názvem: Místní akční plán na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV 

 

Článek_MAP III, MAP IV.docx

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008304. Tento projekt je realizovaný a financovaný
s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

 

Novější 1

Místní akční skupiny realizují místní akční plány vzdělávání na více jak 60% území ČR

Místní akční skupiny realizují místní akční plány vzdělávání na více jak 60% území České republiky.

Více

Publikováno 20. 1. 2024 21:53

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV. od 1.12.2023 pokračuje dál ve své realizaci. Cílem je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb a dále podpora implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

Více

Publikováno 10. 1. 2024 19:22

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska

 Zpravodaj.docx

Více

Publikováno 19. 6. 2023 14:26

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP III

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP III

Více

Publikováno 26. 4. 2023 14:35

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Projekt MAS PODHOSTÝNSKA, Z.S. JE PARTNEREM PROJEKTU: "IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II" je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Na území ORP Bystřice pod Hostýnem se jedná o aktivity Malá technika z.ú. a Malá digitální universita a MOY TOY dřevěné stavebnice s.r.o.

Více

Publikováno 8. 6. 2021 18:44

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ 2021

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ v roce 2021 neztrácí krok s dobou. Aktivity projektu jsou pestré a hlavní inovací je snaha MAP II pomoci školám v regionu s nástupem inovovaného předmětu informatika, jenž mohou školy zavést už od 1.9.2021. Aneb jak pravil Shakespeare: "Být připraven, jen na tom záleží."

Více

Publikováno 5. 5. 2021 17:12

MŠMT zahájilo pilotáž středního článku podpory

V prosinci 2020 schválil ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol. „Podpoříme školy všude tam, kde podporu potřebují, aby měly volné ruce a dostatek času a energie věnovat se kvalitní pedagogické práci adaptované na konkrétní podmínky v daném místě!“ Robert Plaga

Více

Publikováno 9. 3. 2021 21:50

MOY TOY pro mateřské školy a spolupráce s „Malou digitální univerzitou“.

Současná činnost projektu MAP má dva specifické cíle. Prvním je realizace projektu kopírující potřeby dnešní doby a podporující digitální vzdělávání pedagogů. Druhým cílem je partnerská spolupráce s projektem: “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Oba cíle spojuje podpora digitálního vzdělávání. Partnerství přinese do vybraných mateřských škol ORP kompletní vzdělávací program s názvem „Malá digitální univerzita“.

Více

Publikováno 21. 2. 2021 15:14

Projekt MAP II v roce 2021

Projekt MAP II se stal pevnou součástí života škol. Je pomyslným středním článkem podpory a díky partnerství s KAP ZK lze očekávat ještě větší synergii pomoci do území. V roce 2020 projekt prošel podobně jako celá společnost změnou, ale obstál a naopak získal ještě více pozornosti. Zorganizoval např. webináře pro pedagogy a veřejnost, projektové dny a zajímavé akce typu: ͵͵Život ve tmě”, „Vyhlášení největšího čtenáře za rok 2019“, „Podzimní tvořivá dílnička v knihovně Loukov“, „Voda pro les“.

Více

Publikováno 1. 1. 2021 21:49

WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost"

WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost" 15. 12. 2020 od 14.30 - 17.30 hod (20 min pauza) Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.

Více

Publikováno 19. 11. 2020 22:03

Novější 1