Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Místní akční plán > Informace o projektu

Informace o projektu


 

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“ pokračuje ve své realizaci
navazujícím projektem „MAP III“

 

Na konci června 2022 byla ukončena realizace čtyřletého projektu „MAP II“ , který byl zaměřen na podporu škol v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a cizího jazyka. Jeho hlavním přínosem byla realizace konkrétních aktivit spolupráce mezi školami, také mezi organizacemi neformálního vzdělávání. Školy z regionu ORP Bystřice pod Hostýnem tak spolupracovali na řadě zajímavých aktivit s mateřskými školami, základními školami, se Základní uměleckou školou, knihovnami a s dalšími neziskovými organizacemi podporujících neformální vzdělávání.

Na ukončený projekt „MAP II“ navazuje svou realizací od července 2022 projekt „MAP III“.
Projekt bude ukončen v listopadu 2023 a jeho cílem je pokračovat v již započatých a probíhajících aktivitách tak, aby mezi aktéry ve vzdělávání nedošlo k přerušení již vytvořených vazeb.
Výstupem projektu bude aktualizovaný  Strategický rámec MAP do roku 2025
a aktualizované  Akční plány na roky 2023, 2024, 2025.

Realizace navazujícího projektu bude probíhat prostřednictvím třech klíčových aktivit.  

Cílem klíčové aktivity „Rozvoj a aktualizace MAP“ bude zajištění  tvorby a  aktualizace plánovacích dokumentů. Aktualizace těchto dokumentů povede například k možnosti čerpání o dotace na investiční projekty do vzdělávacích subjektů. Konkrétním přínosem bude i nadále zajištění dotačního poradenství a distribuce tzv. dotačních listů, které každý měsíc obdrží ředitelé do projektu zapojených škol a zástupci obcí z regionu ORP  Bystřice pod Hostýnem. Tato činnost bude probíhat ve spolupráci s Místní akční skupinou Podhostýnsko, z.s.

Mezi další klíčové aktivity patří „Řízení projektu“ a „Evaluace procesu místního akčního plánování“. Bude tak zajištěno odborné řízení projektu ve všech jeho aktivitách a  následně bude provedeno vyhodnocení realizace celého projektu. 

Součástí realizace projektu však zůstanou i nadále oblíbené vzdělávací akce s odbornými lektory, které budou pro zájemce připraveny na zajímavá témata podporující rozvoj vzdělávání.

V navazujícím projektu však nebude  možné podpořit konkrétní aktivity spolupráce. Důvodem jsou poskytovatelem dotace nastavené dotační podmínky. 

„Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem III“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a má reg. číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022952.

 

 

Ing. Naděžda Klvaňová

Hlavní manažerka projektu  

 MAP III článek.docx

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska

 Zpravodaj.docx

Více

Publikováno 19. 6. 2023 14:26

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP III

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP III

Více

Publikováno 26. 4. 2023 14:35

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Projekt MAS PODHOSTÝNSKA, Z.S. JE PARTNEREM PROJEKTU: "IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II" je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Na území ORP Bystřice pod Hostýnem se jedná o aktivity Malá technika z.ú. a Malá digitální universita a MOY TOY dřevěné stavebnice s.r.o.

Více

Publikováno 8. 6. 2021 18:44

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ 2021

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ v roce 2021 neztrácí krok s dobou. Aktivity projektu jsou pestré a hlavní inovací je snaha MAP II pomoci školám v regionu s nástupem inovovaného předmětu informatika, jenž mohou školy zavést už od 1.9.2021. Aneb jak pravil Shakespeare: "Být připraven, jen na tom záleží."

Více

Publikováno 5. 5. 2021 17:12

MŠMT zahájilo pilotáž středního článku podpory

V prosinci 2020 schválil ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol. „Podpoříme školy všude tam, kde podporu potřebují, aby měly volné ruce a dostatek času a energie věnovat se kvalitní pedagogické práci adaptované na konkrétní podmínky v daném místě!“ Robert Plaga

Více

Publikováno 9. 3. 2021 21:50

MOY TOY pro mateřské školy a spolupráce s „Malou digitální univerzitou“.

Současná činnost projektu MAP má dva specifické cíle. Prvním je realizace projektu kopírující potřeby dnešní doby a podporující digitální vzdělávání pedagogů. Druhým cílem je partnerská spolupráce s projektem: “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Oba cíle spojuje podpora digitálního vzdělávání. Partnerství přinese do vybraných mateřských škol ORP kompletní vzdělávací program s názvem „Malá digitální univerzita“.

Více

Publikováno 21. 2. 2021 15:14

Projekt MAP II v roce 2021

Projekt MAP II se stal pevnou součástí života škol. Je pomyslným středním článkem podpory a díky partnerství s KAP ZK lze očekávat ještě větší synergii pomoci do území. V roce 2020 projekt prošel podobně jako celá společnost změnou, ale obstál a naopak získal ještě více pozornosti. Zorganizoval např. webináře pro pedagogy a veřejnost, projektové dny a zajímavé akce typu: ͵͵Život ve tmě”, „Vyhlášení největšího čtenáře za rok 2019“, „Podzimní tvořivá dílnička v knihovně Loukov“, „Voda pro les“.

Více

Publikováno 1. 1. 2021 21:49

WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost"

WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost" 15. 12. 2020 od 14.30 - 17.30 hod (20 min pauza) Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.

Více

Publikováno 19. 11. 2020 22:03

Erasmus Days

Datum konání: 15. 10. 2020 - 17. 10. 2020

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Zorganizujte akci pro vaši instituci či pro veřejnost a zapojte se do celoevropské kampaně Erasmus Days, která letos proběhne ve dnech 15. - 17. října.

Více

Publikováno 2. 9. 2020 15:59

ZDARMA poslední volná místa na PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE V LOUKOVĚ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Základní škola a Mateřská škola Loukov, okres Kroměříž nabízí zdarma dětem od 6.ti do 15. let možnost příměstského tábora. Tábor proběhne ve dvou termínech: I. turnus 1. - 3.7. 2020 a 7.7. - 10.7. 2020 Tábor probíhá denně od 7:00 do 16:00 hodin. Podrobnější informace na tel. čísle: 739 642 497

Více

Publikováno 26. 6. 2020 10:55