Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Místní akční plán > Informace o projektu

Informace o projektu


MAS Podhostýnska, z.s. se stala úspěšným příjemcem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem"  (dále MAPII) je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 %  ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena 1. července 2018 a ukončen bude 30. června 2022. Celkové výdaje projektu budou max. ve výši 10,3 mil. Kč.

Cílem projektu MAP II na území ORP Bystřice pod Hostýnem  je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP I a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu, kde hlavním smyslem práce týmu MAP je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá speciálním školstvím, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky či spoluprací se Základní uměleckou školou. Neméně důležitou oblastí projektu je spolupráce s místními knihovnami a neziskovými organizacemi.

Na školách v rámci projektu probíhají konkrétní aktivity na podporu rozvoje výše uvedených oblastí, např. projektové dny, kroužky, společné aktivity se subjekty podporujícími vzdělávání – knihovny, aj.

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol v projektu mohou využívat praktické workshopy v podporovaných oblastech, po celou dobu realizace projektu probíhá sdílení zkušeností mezi školami a vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce s cílem výměny zkušeností a profesního rozvoje pedagogů.

Realizace projektu MAP je významná také z hlediska plánovaných investic ve školách, kdy zřizovatelé mohou získat finanční prostředky z evropských fondů pouze na investiční projekty, které jsou zařazeny v dokumentu MAP.

Projekt podporuje pokračování vytvořených partnerství, další rozvoj spolupráce mezi školami a aktéry ve vzdělávání a konkrétní aktivity pro školy. Součástí projektu je také množství informačních aktivit ke vzdělávání pro rodiče a širokou veřejnost.

Aby mělo vytvoření strategického dokumentu MAP svůj význam, je nutné  definované projekty postupně s ohledem na dostupnost finančních zdrojů realizovat a také zajistit průběžnou aktualizaci dokumentu a tvorbu akčních plánů na další období.

Od září 2018 tak probíhají konkrétní projekty spolupráce základních a mateřských škol. Na území ORP Bystřice pod Hostýnem  tam probíhá realizace těchto Aktivit spolupráce:

  1. Spolupráce škol v oblasti polytechnického vzdělávání s organizací Malá technická univerzita  
  2. Spolupráce škol a knihoven v regionu v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnost
  3. Spolupráce škol v regionu se ZUŠ v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnost a v oblasti polytechnického vzdělávání
  4. Mezigenerační potkávání a budování regionální identity na školách
  5. Spolupráce škol a neformálních NNO - klubů, prostřednictvím realizace akcí, podporujících spolupráci s rodiči a gramotnost dětí a žáků  
  6. Exkurze dětí MŠ a žáků ZŠ na pracoviště, do center, provozů a organizací, zabývajících se polytechnickým vzděláváním, řemesly, rozvojem manuální zručnosti, nebo péčí o krajinu a farmářstvím
  7. Spolupráce zástupců škol, ostatních vzdělávacích, sociálních nebo i zdravotních služeb (pediatři) a rodičů napříč územím při koordinaci konkrétních aktivit a řešení společných konkrétních situací u dětí, ohrožených sociálním nebo jiným znevýhodněním
  8. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, výměna zkušeností mezi zástupci škol a ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci seminářů s prvky workshopu
  9. Exkurze dětí a žáků v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti
  10. Kabinety participujících ředitelů škol 

Součástí navazujícího projektu je také dotační poradenství pro zapojené školy, zajištění profesního rozvoje pracovníků zapojených škol v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti i polytechnického vzdělávání. Vzdělávací akce na témata inkluze, pravidelná aktualizace dokumentu MAP, tvorba akčních ročních plánů, přenos informací o potřebách z území směrem k MŠMT pro konkrétní nastavení  dotačních výzev (šablony a jiné). Aktivní je spolupráce s MŠMT ČR, s Národním pedagogickým institutem  České republiky, s partnerským projektem Krajský akční plán Zlínského kraje apod.    

Pokud máte zájem o zapojení se do procesu aktualizace strategického dokumentu MAP II a do tvorby akčních plánů, využijte prosím kontakt níže, poté Vám budou zaslány potřebné informace.

 

Ing. Naděžda Klvaňová 

+420 773 655 656 

 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Projekt MAS PODHOSTÝNSKA, Z.S. JE PARTNEREM PROJEKTU: "IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II" je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Na území ORP Bystřice pod Hostýnem se jedná o aktivity Malá technika z.ú. a Malá digitální universita a MOY TOY dřevěné stavebnice s.r.o.

Více

Publikováno 8. 6. 2021 18:44

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ 2021

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ v roce 2021 neztrácí krok s dobou. Aktivity projektu jsou pestré a hlavní inovací je snaha MAP II pomoci školám v regionu s nástupem inovovaného předmětu informatika, jenž mohou školy zavést už od 1.9.2021. Aneb jak pravil Shakespeare: "Být připraven, jen na tom záleží."

Více

Publikováno 5. 5. 2021 17:12

MŠMT zahájilo pilotáž středního článku podpory

V prosinci 2020 schválil ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol. „Podpoříme školy všude tam, kde podporu potřebují, aby měly volné ruce a dostatek času a energie věnovat se kvalitní pedagogické práci adaptované na konkrétní podmínky v daném místě!“ Robert Plaga

Více

Publikováno 9. 3. 2021 21:50

MOY TOY pro mateřské školy a spolupráce s „Malou digitální univerzitou“.

Současná činnost projektu MAP má dva specifické cíle. Prvním je realizace projektu kopírující potřeby dnešní doby a podporující digitální vzdělávání pedagogů. Druhým cílem je partnerská spolupráce s projektem: “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Oba cíle spojuje podpora digitálního vzdělávání. Partnerství přinese do vybraných mateřských škol ORP kompletní vzdělávací program s názvem „Malá digitální univerzita“.

Více

Publikováno 21. 2. 2021 15:14

Projekt MAP II v roce 2021

Projekt MAP II se stal pevnou součástí života škol. Je pomyslným středním článkem podpory a díky partnerství s KAP ZK lze očekávat ještě větší synergii pomoci do území. V roce 2020 projekt prošel podobně jako celá společnost změnou, ale obstál a naopak získal ještě více pozornosti. Zorganizoval např. webináře pro pedagogy a veřejnost, projektové dny a zajímavé akce typu: ͵͵Život ve tmě”, „Vyhlášení největšího čtenáře za rok 2019“, „Podzimní tvořivá dílnička v knihovně Loukov“, „Voda pro les“.

Více

Publikováno 1. 1. 2021 21:49

WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost"

WEBINÁŘ Mgr. Lenky Bínové na téma: "Čtenářská pregramotnost" 15. 12. 2020 od 14.30 - 17.30 hod (20 min pauza) Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.

Více

Publikováno 19. 11. 2020 22:03

Erasmus Days

Datum konání: 15. 10. 2020 - 17. 10. 2020

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Zorganizujte akci pro vaši instituci či pro veřejnost a zapojte se do celoevropské kampaně Erasmus Days, která letos proběhne ve dnech 15. - 17. října.

Více

Publikováno 2. 9. 2020 15:59

ZDARMA poslední volná místa na PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE V LOUKOVĚ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Základní škola a Mateřská škola Loukov, okres Kroměříž nabízí zdarma dětem od 6.ti do 15. let možnost příměstského tábora. Tábor proběhne ve dvou termínech: I. turnus 1. - 3.7. 2020 a 7.7. - 10.7. 2020 Tábor probíhá denně od 7:00 do 16:00 hodin. Podrobnější informace na tel. čísle: 739 642 497

Více

Publikováno 26. 6. 2020 10:55