Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Informace o projektu > MOY TOY pro mateřské školy a spolupráce s „Malou digitální univerzitou“.

MOY TOY pro mateřské školy a spolupráce s „Malou digitální univerzitou“. 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/  si i v roce  2021 klade za cíl  snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí a žáků. Naší každodenní snahou však zůstává skutečnost, zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.

Současná činnost projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ má dva specifické cíle, které považujeme za důležité. Prvním je realizace projektu kopírující potřeby dnešní doby a podporující digitální vzdělávání pedagogů tzv. „na klíč“. Druhým aktuálním cílem je partnerská spolupráce projektu MAP II s projektem: “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0./0.0/19_078/0018903. Oba cíle spojuje podpora digitálního vzdělávání, které zažívá obrovský posun.

Partnerství  obou výše zmíněných projektů přinese do vybraných mateřských škol ORP Bystřice pod Hostýnem kompletní vzdělávací program s názvem „Malá digitální univerzita“.

Základní školy čeká v dohledné době reflektování změny v kurikulu a ona příprava na programování, zadávání příkazů, krokování a algoritmizaci, můžeme v jednoduché formě učit děti již v mateřské škole. V našem projektu jsme zaměřeni právě na mateřské školy.

Program je rozdělen na několik zajímavých celků, jako například: Datový expert, IT expert, Malý programátor atd…Děti  se například seznámí s robotem; zjistí, jak funguje přenos dat, jak se šíří signál, vytvoří program, naprogramují robota k určitým jednoduchým činnostem atd….Důraz je kladen na poznání digitálního světa , tzv. screenless (žádné monitory) , na koberci s prožitkem. Při aktivitách s dětmi využíváme například programovatelného dřevěného robota Cubetto a díky školení pro pedagogy zapojujeme postupně do aktivit digitálního vzdělávání i pedagogy při jejich každodenní činnosti.

Projekt Místní akční plán na území ORP Bystřice pod Hostýnem je primárně orientován na pedagogy, jako na osobnosti, které stále vzděláváme a posunujeme informačně vpřed. Naše vzdělávací aktivity probíhají v hojném počtu a učitelé si již zvykli na webináře, které jednak sami organizujeme a rovněž zprostředkováváme (na základě poptávky) našim pedagogům. Vedle nabídky trendů v pedagogice, se stále velké oblibě těší webináře, zabývající se podporou „wellbeingu“ učitelů a žáků.

"Well-being". Co to znamená? Název je překládán jako : „Cítit se dobře - být v pohodě“. Tato myšlenka je dnes zmiňována jako základní stavební kámen celého výchovně vzdělávacího procesu. Abychom  mohli ve školství mluvit o podnětném prostředí, kam chodí děti i učitelé rádi, je třeba  pracovat na klimatu školy, třídy…V tomto ohledu jsme také mysleli na ředitele škol, kterým jsme nabídli  právní poradenství šité na míru, včetně specifických seminářů pro vedoucí pracovníky ve školství. Spolupráci se vzdělávací agenturou Dr. Moniky Puškinové hodnotíme jako  krok správným směrem.

Naše činnost je velmi pestrá. Vedle  péče o profesní rozvoj učitelů jsme zvedli i hozenou rukavici v podobě digitálního vzdělávání. Probíhající pandemie  nastartovala aplikování digitálního vzdělávání a posunula vývoj v této oblasti o několik let dopředu. Naše plány se točí také kolem základního vzdělávacího programu MOY TOY pro mateřské školy a kolem mnoha a mnoha dalších naplánovaných akcí. Doufáme, že se předsevzaté dílo projektům MAP i IKAP podaří.