Drobečková navigace

Úvod > Výzvy MAS > IROP > 2. výzva

2. výzva

MAS Podhostýnska, z.s.. vyhlašuje dne 28. 09. 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Hasičské vybavení (VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 "INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM -
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD.“)

Seznam projektů vybraných k podpoře

Zápis z jednání výboru MAS - doporučení projektů k financování

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání hodnotící komise

Pokyny pro zadávání žádosti v MS2014+

Specifická pravidla IROP

Obecná pravidla IROP

Kompletní informace naleznete na stránkách MMR - odkaz zde

2. výzva IROP - Hasičské vybavení (příloha č.1 - Kritéria hodnocení)

2. výzva IROP - Hasičské vybavení (kompletní znění)