Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy MAS > IROP 2014 -2020 > 14. výzva - Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů

14. výzva - Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů

MAS podhostýndka dne 22. 10. 2020 vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Podhostýnska – IROP – Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů. (VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“)

 

14. výzva IROP (kompletní znění)

14. výzva IROP (příloha č.1 - hodnotící kritéria)

Kontrolní listy Formálních náležitostí a Přijatelnosti

Kontrolní listy Věcného hodnocení

Kompletní informace na stránkách MMR  ZDE

Specifická pravidla IROP (ver 1.4)

Pokyny pro zadání žádosti do MS2014+

Pozvánka na školení pro žadatele 03. 11. 2021

Zápis z jednání Hodnotící a Výběrové komise MASP 10. 12. 2021 

Zápis z jednání Výboru MASP 10. 12. 2021

Seznam projektů schválených k podpoře