Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy MAS > IROP 2014 -2020 > 1. výzva - Cyklistická a pěší doprava

1. výzva - Cyklistická a pěší doprava

MAS Podhostýnska, z.s.. vyhlašuje dne 30.12. 2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: MAS PODHOSTÝNSKA Z.S. – IROP - CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA (Vazba na příslušnou výzvu ŘO IROP: č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD).

Zápis z jednání výběrové a hodnotící komise 10.04.2018

Zápis z jednání výboru MAS - doporučení projektů k financování

Seznam projektů vybraných k podpoře

Prezentace - školení pro žadatele

Pokyny pro zadávání žádosti v MS2014+

Specifická pravidla IROP

Kompletní informace naleznete na stránkách MMR

Příloha č.1 - Kritéria hodnocení

1. výzva IROP - Bezpečnost dopravy (kompletní znění)