Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy MAS > IROP 2014 -2020 > 9. výzva - Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů

9. výzva - Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů

MAS podhostýndka dne 10. 08. 2020 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Podhostýnska – IROP – Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů. (VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“)

 

Dokumenty výzvy:

Seznam projektů schválených k podpoře

Zápis z jednání Výboru MASP 29. 10. 2020

Zápis z jednání Hodnotící a Výběrové komise MASP 27. 10. 2020

Pozvánka na seminář pro žadatele 19. 08. 2020

9. výzva IROP (kompletní znění)

9. výzva IROP (příloha č.1 - hodnotící kritéria)

Kompletní informace na stránkách MMR  ZDE

Specifická pravidla IROP (ver 1.3)

Pokyny pro zadávání žádosti v MS2014+