Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > OPZ+ > Dokumenty > Zprávy OPZ+

Zprávy OPZ+


383040728_6600236596760209_9106941458063080883_n.jpg382976616_1279962326055924_7270421560641572993_n.jpg382976619_620689173473869_1409704599302984419_n.jpg383026150_1039134827124492_8081441528574013722_n.jpg383040728_6600236596760209_9106941458063080883_n.jpgR4.jpgR3.jpg

ZPRÁVA MĚSÍČNÍ O DKC ZA DUBEN 2024.doc

Souhrnná zpráva_měsíční_ březen 2024_centra.docx

SOUHRNNÁ ZPRÁVA MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ZA BŘEZEN 2024_kluby.doc

Souhrnná zpráva_měsíční_ únor 2024

ZPRÁVA O PROVOZU DĚTSKÝCH KOMUNITNÍCH CENTER ZA ÚNOR 2024.pdf

ZPRÁVA O PROVOZU KOMUNITNÍCH CENTER ZA LEDEN 2024.pdf

Zpráva o provozu Komunitních center za leden 2024.docx

2.1_ Popis aktivity KOMUNITNI DETSKE KLUBY_07-12_2023.doc

2.1_Popis aktivity KOMUNITNI DETSKE KLUBY_01-06_2023.doc

3.1_Popis aktivity KOMUNITNI CENTRA V OBCICH _01-06_2023.docx

3.1_Popis aktivity KOMUNITNI CENTRA V OBCICH _07-12_2023.docx

4.1_Popis aktivity RODINNE KONFERENCE 01-06_2023.docx

4.1_Popis aktivity RODINNE KONFERENCE 07-12_2023.docx

prilohy_380962 (1).zip

RAJNOCHOVICKÉ VZPOMÍNÁNÍ.jpg

reporty leden 2024.pdf

Report prosinec 2023.doc

Report OPZ za rok 2023.pdf

Report OPZ_ listopad 2023_komunitní centra.pdf

Report+o+činnosti+komunitního+centra+Komárno+-+LISTOPAD+2023.pdf

listopad 2023.doc

prilohy_373230.zip

Report OPZ_ říjen 2023_komunitní centra.pdf

OPZ plus _Pomáháme žít lepší příběh.docx

report rijen 2023.doc

Report OPZ_ září 2023_komunitní centra.pdf

Přednáška MUDr. Mikulčáková - červenec 2023 (1).docx

Souhrnna+zprava_mesicni_++září+2023_.docx

Report OPZ_ srpen 2023_komunitní centra.pdf

Souhrnna zprava_mesicni_ srpen 2023_.docx

Report OPZ_ červenec 2023_komunitní centra.pdf

Přednáška MUDr. Mikulčáková - červenec 2023 (1).docx

Souhrnna zprava_mesicni_ červenec 2023_ (1).docx

Loukovské aktivity Dr.Facová a Dr.Orel 2023-2024.docx

Článek do Loukovského zpravodaje .docx

OPZ zpráva leden 2023 (3).pdf

OPZ zpráva únor 2023 (1).pdf

OPZ zpráva březen 2023.pdf 

OPZ zprava duben 2023.pdf

Komunitní dětský klub.jpg

20.4.2023 pozvánka NA RODINNOU KONFERENCI.pdf

OPZ report květen 2023.doc

ZPRÁVA O PROVOZU KOMUNITNÍCH CENTER KVĚTEN 2023.docx

Loukov vzdělávací akce 21.9. 2023 .jpg

Aktivity_září 2023.docx

 Rajnochovické vzpomínání.jpg

IMG_6494.jpeg

 

Vitonice listopad 2.jpgNám i budoucím.jpg

Facová 20. dubna 2.jpg

 

Facová 20 dubna.jpg

 

 Březen 2023 ve Slavkově pod Hostýnem.jpg

 Březen ve Slavkově.jpg

 minikino.jpg

 Vitonice prosinec.jpgděcka.jpg

OPZ+

Rodinné konference v Loukově se stále více soustředí na podporu aktivních občanů. Podporujeme jejich participaci na rozhodování v obcích, pomáháme malým organizacím, spolkům a občanským iniciativám, aby se mohly komunitně organizovat. Hledáme a posilujeme vnitřní zdroje lidí v lokalitách. A vytváříme jim prostor, aby jejich hlas v obci nezanikal.
Projekt OPZ+

Místní akční skupina Podhostýnska realizuje projekt s názvem Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Podhostýnska, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl podpořit začlenění občanů sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením do většinové společnosti, jež žijí nebo působí na území regionu MAS. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce a osoby ohrožené závislostmi. Realizace stanovených aktivit přispívá ke zlepšení jejich životní situace a kvality života.

Smyslem tohoto konkrétního projektu v letech 2023-2025 je podpoření provozu dětských klubů, podpora lokálních akcí a aktivit, které dotvářejí naši soudržnost a realizování další série přednášek v Loukově na Obecním úřadě. Operační program Zaměstnanost+ pamatuje na podporu osob sociálně vyloučených, osob sociálně slabších či znevýhodněných, kteří žijí na venkově na území MAS Podhostýnska.

Projekt je realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025 a má několik realizačních rovin.  

Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří:

1) Provoz Dětských komunitních klubů ve školách   ( ZŠ a MŠ Loukov u Kroměříže, ZŠ Rajnochovice, ZŠ a MŠ Slavkov pod Hostýnem). Komunitní dětský klub doplňuje chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajištˇuje péči o děti v době mimo školní vyučování, když jsou rodiče v zaměstnání. 

2) Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem). Komunitní centrum je zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu v obci. Členové komunity si sami na základě svých potřeb vytvářejí aktivity a následně přispívají k jejich realizaci.

3) Vzdělávací aktivity - rodinné konference v Loukově. Projednávána jsou různá témata. Např. o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, problematika závislostí, nízký rozpočet apod. 

Projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029 pomáhá našim občanům z regionu se vzdělávat, komunitně se družit a skloubit pracovní i rodinný život.

 

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz/; Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook nebo o projektech podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz.

 

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska,z.s.

 

Projektový podzim plný akcí 

Místní akční skupina Podhostýnska pokračuje  v novém školním roce s aktivitami projektu s názvem: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska, CZ.03.02.01/00/22_008/0000029. 

Smyslem je podpoření provozu dětských komunitních klubů ve škole, což si rodiče zapojených dětí velmi chválí. Rodiče se o dětském komunitním klubu vyjadřovali do dotazníkového šetření s velkým povděkem. Rodiče potřebují ke sladění svého pracovního a rodinného života vytvořit prostředí a pocit jistoty, které jim umožní chodit do zaměstnání. Dětský komunitní klub doplňuje nabídku kvalitní volnočasové aktivity pro děti na prvním stupni ZŠ. Dětem se tam na plno věnují pečovatelé a absolvují různé aktivity. Jsou to projektové dny, vycházky po okolí, stimulační aktivity, přednášky, hraní her a hlavně společné zážitky.

Vedle této nabídky funguje v obci také komunitní centrum, které organizačně zajištˇuje paní Hana Hurtová. Cílem komunitního setkání je vždy dialog. Ten pojmenuje určitá témata, aktuální problémy, jevy nebo trendy ve společnosti, které občany toho času zajímají. Následnými aktivitami, (které následují) dochází k řešení pojmenovaných témat. To, že se o věcech mluví a občané artikulují své poznatky, dává základy společné konstruktivní komunikace. Komunitní centrum v obci tvoří hlavně lidé, kteří chtějí být aktivní myslí i duchem. Aktivity lze popsat jako tradiční ošatku zábavy, humoru a informací. Hodně bylo také v posledním období artikulováno téma energií, „Nová zelená úsporám“, třídění odpadu, dopravní úpravy v okolí atd…

Již sedm let se také v Loukově  daří realizovat tzv. rodinné konference. Tyto semináře zná laická veřejnost hlavně díky lektorskému tandemu PaedDr. Mgr. Věra  Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. Na podzim 2023 se otevře téma: „Vybrané psychické potíže v kontextu rodiny.“ Realizace aktivit bude 21.09.2023 a 14. 12. 2023. Přednášky jsou vždy zdarma a na konci každý posluchač obdrží osvědčení o účasti.

Máme radost ze skutečnosti, že projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029 pomůže našim občanům z regionu se vzdělávat, komunitně se družit a skloubit pracovní i rodinný život.

Budeme se snažit  cíle projektu naplňovat a různými projekty občanům poskytovat lepší kvalitu života v naší obci.

 

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz/; Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook nebo o projektech podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz.

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska,z.s.

 Komunitní centrum Slavkov pod Hostýnem

MUDr.Mikulčáková a červencová přednáška ve Slavkově.jpg

obr5.jpg

Foto plakátu ZŠ Rajnochovice OPZ + 2.JPG