Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podhostýnska

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podhostýnska

 eu.png

 

MAS Podhostýnskarealizuje projekt "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podhostýnska".

 

Provoz MAS slouží k zajištění fungování a plynulého chodu kanceláře MAS ve vztahu k realizaci strategie MAS, administraci výzev IROP, PRV a OPZ, poskytování animačních aktivit pro OPVVV prostřednictvím tzv. šablon, poskytování aktivit v území ve vztahu k realizaci strategie (aktivizace spolupráce NNO, obcí a města a podnikatelů v území), informovanosti a publicitě v regionu, zkvalitňování servisu kanceláře MAS včetně rozvoje vzdělávání a zajištění základních provozních výdajů. 

 

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS prostřednictvím podpory podpůrných činností MAS, provozních činností MAS a animace MAS, které vedou k budování a rozvoji partnerství a širší spolupráci občanů i subjektů v regionu a k rozvoji dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel na venkově.

 

 

Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podhostýnska“, r.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003238 je realizovaný a financovaný s podporou ERDF, Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu.