Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy MAS > IROP 2021 - 2027 > 18. výzva - Veřejná prostranství 2023

18. výzva - Veřejná prostranství 2023

MAS podhostýndka dne 04. 12. 2023 vyhlašuje 18. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Doprava 2023. (VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 73 „VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - SC 5.1 (CLLD)“)

18. výzva IROP (kompletní znění výzvy)

18. výzva IROP (Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti)

18. výzva IROP (Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení)

18. výzva IROP (Příloha č. 3 - Interní postupy MAS Podhostýnska pro výzvy z IROP)

18. výzva IROP (Příloha č. 4 - Podklady pro hodnocení projektového záměru pro Programový rámec IROP MAS Podhostýnska)