Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Informace o MAS

Informace o MAS

Vznik "MAS Podhostýnska"

Podhostýnský mikroregion realizoval projekt "Trvale udržitelný rozvoj Podhostýnska" jehož cílem bylo vytvoření aktivní a dobře fungující místní akční skupiny. K vlastnímu založení došlo 30. června 2006, kdy se uskutečnila ustavující schůze občanského sdružení Místní akční skupina Podhostýnska. Na základě platnosti nového Občanského zákoníku byly v roce 2014 provedeny úpravy ve stanovách MAS Podhostýnska a název byl změněn na Místní akční skupina Podhostýnska, zapsaný spolek. MAS Podhostýnska, z.s. byla následně registrována u Krajského soudu v Brně ve spolkovém rejstříku.

Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. (dále jen MAS Podhostýnska) sdružuje členy z území Mikroregionu Podhostýnsko, které tvoří obce: Bystřice pod Hostýnem (včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov), dále obce Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov (včetně místní části Libosváry), Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice a Hošťálková. Jedná se celkem o území 16 samosprávných obcí a 5 místních částí (aktualizováno k 1. 1. 2021 po odchodu obce Držková).

Cílem MAS Podhostýnska je přispět k rozvoji mikroregionu Podhostýnsko. Dále pak výrazněji zainteresovat podnikatelský a neziskový sektor do aktivit mikroregionu. Jedním z nástrojů jak cíle dosáhnout je čerpání prostředků z programu Leader na období 2007 -2013.

Metoda LEADER spočívá v tom, že v regionu je na bázi partnerské spolupráce vytvořen řídící orgán – místní akční skupina (MAS), složená ze zástupců místních samospráv, podnikatelů a neziskových organizací s právní subjektivitou (obecně prospěšná společnost nebo občanské sdružení), který rozhoduje o dotacích v rámci předem schválené strategie a vyčleněného objemu prostředků. MAS musí mít zpracovanou rozvojovou strategii území a poté se jí otevírá možnost žádat o finanční prostředky z programů LEADER. Pokud MAS získá dotaci z Ministerstva zemědělství, bude o přerozdělení celkové částky v regionu rozhodovat právě MAS, nikoliv kraj nebo stát.