Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Místní akční plán > Vzdělávací akce MAP

V rámci konference o rodině 21/9/2023 v Loukově bude prioritou:

 

Téma: Vybrané psychické potíže v kontextu rodiny (zaměřeno na poruchy neurotického okruhu)

Lektoři: Dr. Věra Facová a Dr. Miroslav Orel

 

Stručná anotace:

 

 • Rodina jako systém, celek a živá jednotka.
 • Vztahové vazby, role a pravidla v rodině a jejich význam pro zdravý/nezdravý vývoj dítěte.
 • Nezdolnost a zranitelnost v rodině.
 • Základní vymezení a znaky poruch neurotického okruhu.
 • Hlavní kategorie neurotických poruch u dětí a dospělých.
 • Možnosti prevence a řešení neurotických poruch v dětském a dospělém věku.

 

Přednáška s diskuzí a reakcí lektorů na dotazy.

Loukov vzdělávací akce 21.9. 2023 .jpg

 

PLÁN   VZDĚLÁVACÍCH  AKTIVIT PROJEKTU MAP III v roce 2023

 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“

(MAP III.)

 

Termíny a odborní lektoři:

 

Lektoři:

PaedDr. Mgr. Věra  Facová

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

 

Termíny realizace v roce 2023:

 

 

21. září 2023

14. prosince 2023

 

Vzdělávací semináře se budou konat vždy od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově.

 

 

Semináře pro rok 2023 budou realizovány na  téma:
 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOC V KONTEXTU RODINY, OSOBNÍHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA
 
Každý seminář ze seriálu ponese prvky výše uvedeného narativu, přičemž jako první bude otevřeno téma:
 
PROBLEMATIKA ŠKODLIVÉHO UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOSTI
 
 
Stručná anotace:
 • škodlivé užívání a závislost na různých látkách alkoholové a nealkoholové povahy (základní vymezení)
 • kořeny závislosti a závislostního chování v kontextu rodiny, osobnosti, genů a mozku
 • klasické a novodobé typy závislostí (jako sociální sítě, PC hry, virtuální realita apod.)
 • fáze vzniku a rozvoje závislosti - základní znaky a varovné příznaky
 • vliv a dopady závislosti na osobní život, psychiku a tělo
 • vliv a dopady závislosti na děti, vztahy a rodinný systém
 • závislostní vazby a vztahy v rodinném a profesním životě
 • možné řešení závislosti a rizika recidivy a podcenění závažnosti tématu
 

Přednášky jsou zdarma a těšíme se na Vaši hojnou účast!

Ing. Antonín Zlámal

Vedoucí projektu MAP III