Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávací akce

Vzdělávací akce


Vzdělávací akce 2024 - REGISTRACE, informace, výstupy   

 

 


NA KAŽDOU AKCI JE NUTNÉ SE REGISTROVAT !  DĚKUJEME ! Tlačítko na registraci je vždy  uvedené  níže pod aktuálně plánovanou akcí.  

 

23.5.2024 ve 14:00 hod/Vzdělávací akce MAP/ Téma: WELLBEING A PSYCHOHYGIENA V KONTEXTU KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Lektoři: Dr. Věra Facová, Dr. Miroslav Orel

 Rámcová anotace:

 • wellbeing aneb dobré bytí v profesi a osobním životě
 • psychohygiena jako prostředek k zachování a udržení duševní a tělesné pohody
 • krátkodobé a dlouhodobé dopady nedostatečné nebo zanedbané psychohygieny
 • konkrétní doporučení a vybrané zásady efektivního wellbeingu aneb na co určitě nelze zapomínat

odkaz na REGISTRACI:  proběhlo 

 

 20.6. 2024 ve 14:00 hod /Rodinná konference OPZ+/ Téma: POHLAVÍ, GENDER, ROLE A S TÍM SPOJENÁ RIZIKA VYLOUČENÍ A NEGATIVNÍ STIGMATIZACE 

Lektoři: Dr. Věra Facová, Dr. Miroslav Orel

 Rámcová anotace:

 • pohlaví genetické, anatomické, psycho-sociální v životě dítěte a dospělých
 • gender, pohlavní identita a role - jejich formování a varianty 
 • sexuální binarita a nebinarita - pohledy na ni v soudobé společnosti
 • sexuální orientace a preference - pohledy na ně v současné době
 • hlavní rizika vyloučení a negativní stigmatizace vycházející z oblasti lidské sexuality

odkaz na REGISTRACI: 

https://forms.gle/cXHPwZC5K9avooUPA

 

 

 24. 10. 2024 ve 14:00 hod /Vzdělávací akce MAP/ Téma: PEDAGOGICKÝ LEADERSHIP, DIAGNOSTIKA A PODPORA OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ  

Lektoři: Dr. Věra Facová, Dr. Miroslav Orel

Rámcová anotace:

 • pedagog jako leader aneb pedagogický leadership v praxi
 • hlavní faktory formování osobnosti a znaky zralosti a stability osobnosti
 • osobnostní rozvoj v kontextu generací (dětský věk, adolescence, dospělost, stáří)
 • diagnostika vybraných osobnostních rysů a rozvojového potenciálu u žáků a pedagogů
 • rozvoj osobnosti zdravé a nezdravé, prosociální a antisociální rysy osobnosti, ego a egocentrismus
 • potřeby, možnosti a limity rozvoje osobnosti žáků a pedagogů v kontextu školy
 • pedagogický leadership jako možný nástroj optimálního vývoje osobnosti žáků i rozvoje klíčových dovedností žáků

odkaz na REGISTRACI: 

 

 

14.11.2024 ve 14:00 hod /Rodinná konference OPZ+/ Téma: VZTAHY V RODINNÉM SYSTÉMU A S TÍM SPOJENÁ RIZIKA VYLOUČENÍ A NEGATIVNÍ STIGMATIZACE 

Lektoři: Dr. Věra Facová, Dr. Miroslav Orel

Rámcová anotace:

 • rodinný systém jako živý organismus - role a úlohy jednotlivých členů
 • vzory, autority, péče a pravidla v rámci rodiny - funkční a nefunkční modely fungování
 • dítě jako součást rodinného systému - vliv rodinných konstelací na vývoj dítěte
 • rodina a čas - časové hledisko ve fungování rodiny
 • rodina a finance - materiální a finanční hledisko ve fungování rodiny
 • hlavní rizika vyloučení a negativní stigmatizace vycházející z rodinného systému

odkaz na REGISTRACI: