Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Místní akční plán > Aktuality MAP

Aktuality MAP


Připravili jsme pro Vás  široké spektrum aktivit , které zapojeným školám a organizacím ORP Bystřice pod Hostýnem přinesou mnoho zážitků, edukace a rozšíření nabídky. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem" (dále MAP II) si za dobu svého trvání vybudoval své pevné místo, obhájil svoji nezastupitelnost a především podpořil aktivitami velký počet dětí, žáků, učitelů, rodičů a občanů. Prostě se nám všem už dostal pod kůži. Jeho sledovanost na sociální síti je toho také důkazem.
V souvislosti s výše uvedeným, je ale nejcennější fakt, že se podařilo umožnit otevřenou komunikaci a možnost setkávání. Neškolíme jen „pro certifikát“. Jsme platforma systematické podpory žáků, učitelů a ředitelů škol. Vychutnávejte si tedy nabídku našich vzdělávacích aktivit!

Pozvánka na online Krajský workshop ICT - Nová Informatika - Revize RVP ZV

Vzhledem k chystaným změnám v ICT si Vás dovolujeme pozvat na Krajské workshopy ICT úzce související s revizí RVP ZV. Jsou určeny pro pedagogické pracovníky základních škol, nejsou zpoplatněny a proběhnou online formou prostřednictvím MS Teams pod vedením zkušených lektorů. V úvodních částech každého workshopu vždy proběhne vstup Mgr.Jar.Faltýna z MŠMT.(19.4.2021 od 14:30 do 18:00 hod. "Základy algoritmizace a programování" a 30.4.2021 od 14:00 do 17:30 hod. "Práce s daty, Základy informatiky")

Více

Publikováno 6. 4. 2021 11:52

Přání krásných Velikonoc 2021

MAP II přeje všem veselé Velikonoce!

Více

Publikováno 1. 4. 2021 12:58

TIPY MAP II

Dovolujeme si Vám poslat odkazy na nové záznamy webinářů. Na YouTube kanálu najdete 5 webinářů: Kabinet Český jazyk a literatura Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ Kabinet Matematika a její aplikace Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ k zobecňování matematických vztahů? Slovní úlohy na 1. st. ZŠ Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

Více

Publikováno 30. 3. 2021 12:53

Základní škola a Mateřská škola Loukov Vás zve k zápisu do 1.třídy

Zápis bude probíhat v termínu 20. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 a 21.4. 2021 od 14:00 do 15:30 formou individuální konzultace. Pro přidělení času ke konzultaci volejte na tel. číslo 739 642 497. Jako malotřídní škola máme množství výhod. Uplatňujeme princip tzv. otevřené třídy. Při nízkém počtu žáků ve třídě se učitel může mnohem více věnovat jednotlivým dětem. Nabízíme klidnou atmosféru a máme na děti více času.TĚŠÍME SE NA VÁS!

Více

Publikováno 25. 3. 2021 21:47

Pomoc při digitální výuce - tipy MAP II

Zde naleznete materiály pro ZŠ i MŠ https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/vzdelavani/skoly/ https://www.imysleni.cz/ucebnice https://www.imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-skoly https://ucimesroboty.cz/index.php/tag/code-org/

Více

Publikováno 25. 3. 2021 16:01

Přání ke Dni učitelů

Vážení pracovníci ve školství, rok se s rokem sešel a další výročí narození Učitele národů – Jana Amose Komenského si připomínáme v celospolečensky stále náročném období. Proto bychom Vám o to více všem rádi poděkovali za tuto zodpovědnou a náročnou činnost, kterou pro Vaše žáky a žákyně děláte. Přejeme Vám všem především pevné zdraví a mnoho sil pro zvládnutí dalších určitě náročných týdnů.

Více

Publikováno 25. 3. 2021 12:05

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 23. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Více

Publikováno 22. 3. 2021 11:28

Novinky z partnerského projektu IKAP II

S novým rokem začal i nový projekt IKAP II a stále pokračuje projekt KAP. Realizační týmy připravily nejnovější číslo občasníku Bullet IN – Buďte IN, v němž naleznete aktuální informace z obou projektů.

Více

Publikováno 16. 3. 2021 15:44

On-line setkání sekce „SBOROVNA – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ“

POZVÁNKA na SBOROVNU sekce Kariérové poradenství 25. března 2021 14:00 – 16:00 hod. On-line forma prostřednictvím MS Teams

Více

Publikováno 5. 3. 2021 14:17

DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V MŠ - DŮLEŽITÉ ODKAZY  MŠMT, Aktuální informace pro školy ke koronaviru https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq  NPI ČR, Splavcová H., Inspirace pro předškolní vzdělávání distančním způsobem http://bit.ly/300ZZBq  NPI ČR, Psychologická pomoc pro pedagogy a rodiče https://koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc  ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va  NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2

Více

Publikováno 2. 3. 2021 13:26