Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Místní akční plán > Aktuality MAP

Aktuality MAP


Připravili jsme pro Vás  široké spektrum aktivit , které zapojeným školám a organizacím ORP Bystřice pod Hostýnem přinesou mnoho zážitků, edukace a rozšíření nabídky. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem" (dále MAP II) si za dobu svého trvání vybudoval své pevné místo, obhájil svoji nezastupitelnost a především podpořil aktivitami velký počet dětí, žáků, učitelů, rodičů a občanů. Prostě se nám všem už dostal pod kůži. Jeho sledovanost na sociální síti je toho také důkazem.
V souvislosti s výše uvedeným, je ale nejcennější fakt, že se podařilo umožnit otevřenou komunikaci a možnost setkávání. Neškolíme jen „pro certifikát“. Jsme platforma systematické podpory žáků, učitelů a ředitelů škol. Vychutnávejte si tedy nabídku našich vzdělávacích aktivit!

DOTAČNÍ LISTY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ČERVEN 2021

Vážení příjemci dotačního průvodce. Do Vašich rukou se dostává červnové vydání pravidelného měsíčníku, ve kterém najdete spoustu příležitostí, jak lze získat potřebné finanční prostředky. V průvodci najdete zjednodušeně graficky a tematicky vyznačené možnosti dotačních titulů, grantů a různých podpor pro Vaši organizaci.

Více

Publikováno 16. 6. 2021 9:41

Dotační listy pro školy- červen 2021

Dotační listy pro školy- měsíc červen 2021

Více

Publikováno 16. 6. 2021 9:01

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Projekt MAS PODHOSTÝNSKA, Z.S. JE PARTNEREM PROJEKTU: "IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II" je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Na území ORP Bystřice pod Hostýnem se jedná o aktivity Malá technika z.ú. a Malá digitální universita a MOY TOY dřevěné stavebnice s.r.o.

Více

Publikováno 8. 6. 2021 18:37

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Více

Publikováno 8. 6. 2021 9:29

Konference „Transformace HR a nábor zaměstnanců“

Konference pro kariérové a výchovné poradce se uskuteční dne 10.06.2021 od 9:00h do 14:00h on-line. Téma konference „Transformace HR a nábor zaměstnanců“. Konferenci organizuje partner projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (dále jen „IKAP II“), Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

Více

Publikováno 7. 6. 2021 12:21

Zpravodaje projektů IKAP II a KAP BulletIN BUĎTE IN

Prezentujeme Vám červnové číslo zpravodaje projektů IKAP II a KAP BulletIN BUĎTE IN s připomenutím akcí, které Vám nabízíme závěrem školního roku.

Více

Publikováno 4. 6. 2021 14:11

Konference "Spojme se" - Pozvánka

Konference „Spojme se“, která se uskuteční dne 28.6.2021.

Více

Publikováno 3. 6. 2021 20:59

Revize ICT v RVP ZV. Podpora školám první vlny

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Více

Publikováno 1. 6. 2021 11:02

I. Akční plán k Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029 na období 2021-2024

I. Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021 – 2029 stanovuje úkoly pro první období realizace Národní strategie (2021 až 2024). Národní strategie ochrany práv dětí 2021 – 2029 byla schválena Vládou ČR. Cíle navržené v Národní strategii ochrany práv dětí na období let 2021 - 2029 směřují k zajištění garantované sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, čímž by mělo být zamezeno prohloubení ohrožení dítěte a rodiny a předcházeno umístění dítěte do ústavní péče.

Více

Publikováno 1. 6. 2021 10:06

Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027

Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk

Více

Publikováno 29. 5. 2021 12:57