Drobečková navigace

Úvod > Místní akční plán > Aktuality MAP

Aktuality MAP


Připravili jsme pro Vás  široké spektrum aktivit , které zapojeným školám a organizacím ORP Bystřice pod Hostýnem přinesou mnoho zážitků, edukace a rozšíření nabídky. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem" (dále MAP II) si za dobu svého trvání vybudoval své pevné místo, obhájil svoji nezastupitelnost a především podpořil aktivitami velký počet dětí, žáků, učitelů, rodičů a občanů. Prostě se nám všem už dostal pod kůži. Jeho sledovanost na sociální síti je toho také důkazem.
V souvislosti s výše uvedeným, je ale nejcennější fakt, že se podařilo umožnit otevřenou komunikaci a možnost setkávání. Neškolíme jen „pro certifikát“. Jsme platforma systematické podpory žáků, učitelů a ředitelů škol. Vychutnávejte si tedy nabídku našich vzdělávacích aktivit!

Novější 1 3

Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem realizuje otevření PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace, připravuje od 1.9.2020 otevření PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY. Přípravná třída je zřizována přednostně pro děti s odkladem školní docházky, ale přijímat se mohou i děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškoláci), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Více

Publikováno 27. 6. 2020 21:32

Vzdělávací aktivita “VODA PRO LES“ proběhla v rámci projektu MAP II

Vzdělávací aktivita “VODA PRO LES“ proběhla dne 23.6.2020 v rámci projektu MAP II v ONENESS o.p.s. na Rusavě. Náš MAP II se zabývá i klimatickou změnou a edukací o životním prostředí.

Více

Publikováno 25. 6. 2020 14:37

Rajnochovice získaly první místo v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

První místo v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ putuje do Rajnochovic! Jsme rádi, že implementace našeho projektu MAP II se odborné porotě líbila.Obec je příkladem dobré praxe skloubení rodinného a pracovního života. Je obcí, kde se pamatuje na seniory a pěstuje kvalitní spolkový život.Senioři a rodiny patří mezi zranitelné skupiny, které musíme podporovat a hájit jejich zájmy.Rajnochovicím srdečně blahopřejeme a těšíme se na další plodnou spolupráci v projektu MAP.

Více

Publikováno 24. 6. 2020 21:48

Pozvánka na na přednášku VODA PRO LES 23. 06. 2020

Více

Publikováno 18. 6. 2020 11:27

Aktivity spolupráce nás baví a projektu MAP dávají smysl

Vážení příznivci projektu MAP, připravili jsme si pro vás přehlednou prezentaci, která představuje doposud realizované aktivity spolupráce v regionu ORP Bystřice pod Hostýnem. Do aktivit je zapojena celá řada základních a mateřských škol, dále knihovny, ZUŠ a neformální organizace :) 

Více

Publikováno 12. 6. 2020 22:48

Co víme o životě ve tmě?

Konkrétním počinem spolupráce s neziskovým sektorem je spolupráce s organizací OZS sociální podnik, který v regionu zaměstnává občany se zdravotním handicapem. Posláním MAP II je také bourat předsudky vůči zrakově postiženým mezi lidmi. Jsme toho názoru, že čím dříve se s osvětou začne, tím lépe. Proto podporujeme projekt : "Co víme o životě ve tmě?" , kde můžeme finančně umožnit realizaci návštěvy mateřských a základních škol s nevidomou lektorkou.

Více

Autor: Ing.Antonín Zlámal Publikováno 12. 6. 2020 21:48

Projekt MAP zareagoval na důsledky „koronavirového jara“ flexibilně

Projekt MAP zareagoval na důsledky „koronavirového jara“ flexibilně a přesunul na čas svoji činnost i do kyberprostoru. Místní akční plán v tu dobu skutečně ocenil své periodikum „Dotační listy“, vydávané každý měsíc pro školy a v upraveném vydání pro obce.

Více

Publikováno 12. 6. 2020 19:15

Co nás čeká nového v roce 2020 ?

 “Nejdříve je potřeba vybudovat sebe, svoji vnitřní sílu, potom své lidi a ti vybudují firmu” , řekl za svého života dnes tolik glorifikovaný průmyslník Tomáš Baťa.

Více

Publikováno 9. 2. 2020 17:11

Upozornění - dne 23.01.2020 se plánovaná přednáška v Loukově nekoná !!

Více

Publikováno 16. 1. 2020 21:06

Místní akční plán rozvoje vzdělávání má své facebookové stránky

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ má své facebookové stránky:

Více

Publikováno 30. 12. 2019 9:37

Novější 1 3