Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Informace o projektu > Projekt MAP II v roce 2021

Projekt MAP II v roce 2021Aktivity „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  ORP Bystřice pod Hostýnem II“ se budou odvíjet dle premisy nastavené v roce 2020 na základě popisu potřeb škol z území.

Školy samy v září 2020 dle dotazníkového šetření vznesly nové podněty a ukázaly cestu, kam chtějí směřovat. Došlo také k aktualizaci strategických dokumentů a SWOT analýz.

Po celý rok probíhala činnost pracovní podskupiny pro dotační management, kdy fyzickým výstupem jsou „DOTAČNÍ LISTY“. Jedná se o měsíčník informující přehledně o dotačních možnostech. Jsou vydávány ve dvou verzích. První referenční skupinou jsou školy a školky a druhým příjemcem jsou obce. Newsletter dostávají ředitelé škol a starostové obcí každý měsíc v aktualizované verzi do svých emailových schránek.

Jsme rádi, že dvě bystřické školy využijí dotačních možností z IROP na pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů a budou čerpat dotace v projektu s názvem:  „Multimediální prostředí pro lepší výuku - pořízení tabletů jako mobilních počítačových učeben v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků“ a v projektu: „ Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ T.G Masaryka Bystřice pod Hostýnem“.

Rok 2020 vnesl do vzdělávání mnoho nových praktik, které přineslo období způsobené pandemií koronaviru. Školy začaly uvažovat  udržitelně a celkově se podařilo nastartovat digitální edukaci. Projektu MAP II se osvědčil facebookový profil projektu:  https://www.facebook.com/Místní-akční-plán-na-území-ORP-Bystřice-pod-Hostýnem-II-1986910401389636/?ref=bookmarks

 Projekt MAP II se stal pevnou součástí života škol a poskytoval na míru nastavenou podporu.

V roce 2020 projekt prošel podobně jako celá společnost změnou, ale obstál a naopak získal ještě více pozornosti. Zorganizoval např. 4 webináře pro pedagogy a veřejnost, projektové dny a zajímavé akce typu: ͵͵Život ve tmě”, “ Zlatý  Ámos“,  „Vyhlášení největšího čtenáře za rok 2019“, „Podzimní tvořivá dílnička v knihovně Loukov“, „Voda pro les“, „Zábavné odpoledne s Tokaheyou", "Projektový půlden" atd….

 MAP II  se stal pomyslným středním článkem podpory a díky partnerství s Implementačním krajským akčním plánem (IKAP) lze očekávat ještě větší synergii  pomoci do území ORP Bystřice pod Hostýnem.