Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Informace o projektu > Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska Zpravodaj.docx

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v Loukově

 

 

Místní akční skupina Podhostýnska realizuje v roce 2023 v Loukově projekt s názvem Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029.

Jako první tento projekt zaznamenali rodiče dětí, kteří využívají možnosti komunitního dětského klubu. Klub provozuje Základní škola a Mateřská škola Loukov a těší se stabilně velké oblibě. Děti se v klubu věnují venkovnímu pohybu, sportu, výtvarným činnostem, navštěvují knihovnu a dle možností využívají i další edukativní příležitosti.  Tzv. Komunitní dětský klub doplnil chybějící kapacitu stávající školní družiny. Klub zajištˇuje péči o děti
a provoz přizpůsobuje potřebám rodičů s ohledem na jejich zaměstnání.

Ve skvělém tempu pracovalo i Komunitní centrum v Loukově, kde se povedlo zorganizovat celou řadu akcí, které byly velmi kladně přijaty. Byl to například Dětský karneval, který se letos skutečně povedl. Ohlas měly také březnové besedy před Velikonocemi s panem farářem Janem Hrudíkem. Otec Jan všem přítomným poutavě přiblížil dobu půstu před Velikonocemi a v následujícím týdnu vysvětlil Velikonoční triduum.

Sál kulturního domu v Loukově hostil dne 20.04.2023 také rodinnou konferenci s odborníky Dr. Věrou Facovou a Dr. Miroslavem Orlem.

Podařilo se úspěšně nastartovat komunitní dialog. Formu sousedských posezení, které jsou o vzájemné pospolitosti a udržování společenského kontaktu. Aktivity následně navazovaly na aktuální tematické a sezónní zvyklosti či tradice. Naše obec přistupuje ke svému komunitnímu dění tradičně a reaguje účinně na skutečné potřeby mezigeneračního setkávání a společenského života v obci. Stále ještě trvá (po době covidových opatření) jistá poptávka po vzájemném setkávání a dialogu, který by řešil otázky a odpovědi dnešní dynamické a rychle se měnící doby. Občany také zajímá energetika a možnosti nových výzev pro snížení nákladů za energie.

Rodinné konference v Loukově s lektory PaedDr. Mgr. Věrou  Facovou a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D. se těší veliké oblibě. Na podzim 2023 lektorské duo pro své posluchače opět připravilo seriál na téma: DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOC V KONTEXTU RODINY, OSOBNÍHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA. Akce se budou konat v sále Obecního úřadu v Loukově v termínech: 21. září 2023 a 14. prosince 2023.

Máme radost ze skutečnosti, že projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ pomůže našim občanům z regionu se komunitně družit a skloubit pracovní i rodinný život. Budeme se i nadále snažit cíle projektu naplňovat a různými projekty občanům poskytovat lepší kvalitu života v naší obci i regionu.

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz  nebo na FB stránce projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska.

 

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska,z.s.