Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Informace o projektu > Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV. pokračuje dál ve své realizaci. (Od 1.12.2023)
 
Cílem je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb a dále podpora implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.
 
Plakát MAP IV..jpg
 
 
 
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_23_017 Název výzvy: Akční plánování v území - MAP Název projektu
CZ: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV
Název projektu EN: Local Action Plan for the Development of Education in the Bystřice pod Hostýnem IV ORPP
Anotace projektu: Realizací projektu dojde k pokračování v již započatých a probíhajících aktivitách projektu MAP III tak, aby nedošlo k přerušení, nebo k narušení již vytvořených partnerství v území. Cílem je v takto vytvořených partnerstvích pokračovat, a to prostřednictvím společného strategického plánování a nově i realizací implementačních aktivit, které povedou ke zkvalitňování vzdělávání ve školách formou zavádění nových inovativních metod do výuky.
Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 25,00 
Plakát MAP 4.pdf 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem IV.“, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008304. Tento projekt je realizovaný a financovaný
s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.