Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Informace o projektu > PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP III

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP IIIPRŮBĚH  REALIZACE  PROJEKTU  MAP III

Průběh realizace MAP III.docx 

Sumarizace

Za období 10/2022 do března 2023 byly realizovány v projektu MAP III tyto aktivity:

 

ü  JEDNÁNÍ PS - Projednání  výstupy SWOT analýz, projednání výstupu - hlavní problémy,

popis příčin, řešení  a také projednání AP na rok 2023 a projednání VIZE ve Strategickém rámci.

10_2022 (23.10-31.10.2022)

   

 

ü  Zaslání SR MAP  členům  PS pro následnou aktualizaci Návrhu priorit rozvoje vzdělávání

v území MAP a to včetně popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie.

Materiál před 2 jednání PS (12_2022)

   

11_2022

ü  Sběr potřeb investic

10-11_2022

 

ü  2. jednání ŘV - schválení SR MAP ( vize + investice), schválení AP 2023, schválení Analytické části MAP!!

 

11_2022

ü  2. JEDNÁNÍ PS - Projednání návrhu priorit Strategického rámce MAP

12_2022

ü  Zapracování výsledků z 2. jednání PS (RT) do finálního Návrhu priorit rozvoje vzdělávání území.

12_2022 - 01_2023

 

 

Aktuálně probíhají tyto aktivity:

 

Ø  Činnost RT -  aktualizace Analytické části MAP na základě šetření sběru  potřeb od škol –

 doplnění nových, hlavních problémů k řešení, včetně popisu jejich příčin a návrhy řešení

až po revizi SWOT-3.

  Na základě výstupů ze šetření škol bude provedena revize a aktualizace  již stanovených priorit

v SR do 2025 a jejich cílů. 

   

01_2023-04_2023

Ø  Konzultace s partnery  – sběr námětů od škol (zahájení 04-viz aktivita výše) a poté projednání

 s dalšími organizacemi pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce pro následné zpracování

 AP 2024+2025

   

04-06_2023

Ø  Sběr potřeb investic

04_2023

 

V květnu 2023  proběhne jednání ŘV, které schválí  dokumenty a proběhne:

v Odeslání   návrhu aktualizace analytické části a návrhu aktualizace  SR

(priority do roku 2025 a cíle ) pracovním skupinám před 5 jednáním

   

26.04.2023

v 5. JEDNÁNÍ PS - Na základě výstupů ze šetření škol –

1. Projednání aktualizace analytické částí,

2. Projednání  aktualizace  priorit ve SR do 2025 a jejich cílů ,

3. Projednání aktualizace AP 2023. 

 

28.04.2023

 

v 3. jednání ŘV -  schválení 1. aktualizované Analytické části a 2. priorit a cílů  SR MAP do roku 2025 , včetně investičních potřeb, 3. schválení aktualizace AP 2023. Současně definování priorit, které je potřeba rozpracovat do akčních plánů na další období, představení průběžných návrhů aktivit pro AP 2024+2025 +  projednání jaké aktivity z AP 2023 budou rozpracovány do formy logického rámce nebo projektové fiše. 

05_2023

 

Ing. Antonín Zlámal

Vedoucí projektu MAP III