Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Dotační listy pro školy a MAP IV.

Dotační listy pro školy a MAP IV.Prezentujeme Vám pravidelné vydání DOTAČNÍCH LISTŮ, které jsou jedním z produktů projektu Místní akční plán (MAP) realizovaného pod křídly Místní akční skupiny Podhostýnska, z.s.    Dotacni listy - skoly - zari, rijen 2023.pdf

 

O dotačních možnostech se dočtete v přiloženém dokumentu. 

 

Současně zasíláme informační okénko o aktuální činnosti MAS Podhostýnska, z.s:

1)  V současné době MAS připravuje k vyhlášení výzvy z IROP pro rok 2023, které budou vyhlášeny na přelomu listopadu a prosince. Jedná se o tyto výzvy:

 

·       Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

·       Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

·       Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 

Do konce měsíce října budou všem členům MAS zaslány podklady k výzvám. Zároveň už teď připravujeme plán výzev pro rok 2024, pokud tedy máte připraven nějaký projektový záměr, případně nápad na projekt, obraťte se prosím na kancelář MAS pro bližší informace  - současně upozorňujeme, že projekt musí být uveden ve strategickém rámci MAP - aktuální šetření investičních potřeb zajištuje Mgr. Anna Blahová. Do konce roku MAS také plánuje vyhlásit výzvu z OP TAK, jakmile budou podklady připraveny, budeme Vás informovat.

 

MAS se i nadále věnuje konzultacím a pomoci žadatelům s podáním žádostí a závěrečným vyúčtováním v rámci programu Nová zelená úsporám light a také v rámci tzv. kotlíkových dotací ze Zlínského kraje.  Příjem žádosti o dotaci v tomto programu stále pokračuje, pokud byste věděli o potenciálním žadateli, který by potřeboval s podáním žádosti pomoct, neváhejte jej nasměrovat k nám.

  

Odkaz na web MAS: Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. (mas-podhostynska.cz)


 2) MAS realizuje od 1.1.2023 projekt: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska (Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost plus). Mezi hlavní aktivity projektu patří:

·       Provoz Dětských komunitních klubů ve školách  (ZŠ Rajnochovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov).  

·       Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem. 

·       Rodinné konference. 

 

Odkaz na FB projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook

 

3) MAS realizuje od 1.7.2022 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území OPR Bystřice pod Hostýnem III (Poskytovatel dotace: OP VVV). Mezi hlavní činnosti patří pravidelná aktualizace investičních záměrů škol v regionu, dotační management- tvorba dotačních listů,  hojně  navštěvované vzdělávací akce v Loukově a aktuální příprava aktivit spolupráce škol na nadcházející období.  Implementace akcnich planu.pdf

V měsíci srpen a září proběhlo zpracování Akčních plánů na období 2024 + 2025 a následně byla odevzdána Žádost o dotaci na navazující projekt MAP IV. Realizace projektu bude zahájena dne 1.12.2023 - projekt MAP IV. bude opět podporovat aktivity spolupráce zapojených škol.

V průběhu prosince 2023 + ledna 2024 budete postupně kontaktováni manažerkami aktivit spolupráce pro zjištění zájmu o o konkrétní aktivity, předání potřebných informací k realizaci a vykazování ! 

 

Přehled aktivit spolupráce (stručně):

Konkrétně je v příloze  "Implementace Akčních plánů"

 

1)   Spolupráce škol a neformálních organizací s knihovnami

o   Obecní knihovna Rajnochovice

o   Obecní knihovna Loukov

o   Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem

 

2) Spolupráce škol se Základní Uměleckou Bystřice pod Hostýnem   

o   Dílny

 

3) Spolupráce škol s odborníky, NNO a s dalšími organizacemi neformálního vzdělávání – spolupráce škol s Malou technikou   

o   Projektové dny MTU

o   DIGI bez DIGI, workshopy

 

4)   Exkurze pro rozvoj čtenářské gramotnosti,  digitálního  a polytechnického vzdělávání

o   Exkurze pro rozvoj ČG

o   Exkurze pro rozvoj polytechnického vzdělávání

 

5)  Inspirativní výjezdy pedagogů škol za přenosem zkušeností

 

6) Kabinetek ředitelů  a zástupců škol - spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání

 

7) Společné vzdělávání s využitím moderních didaktických forem

 

8) Spolupráce škol s nízkoprahovým zařízením pro děti mládež 

 

9)  Spolupráce škol s neformálními organizacemi pro rozvoj polytechnického vzdělávání

o   Exkurze archeologie

o   Exkurze experimentální archeologie

o   Exkurze orientované na staré řemeslné techniky

o   Přednášky o „fenoménu“ Nový Šaumburk

o   Besedy o hradu

 

10) Spolupráce škol a NNO prostřednictvím realizace příměstských táborů

 

 

Odkaz na FB projektu: Místní akční plán na území ORP Bystřice pod Hostýnem III | Facebook