Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Dotační listy pro obce

Dotační listy pro obceO dotačních možnostech se dočtete v přiloženém dokumentu.   Dotacni listy - obce - zari, rijen 2023.pdf

 

Současně zasíláme informační okénko o aktuální činnosti MAS Podhostýnska, z.s:

1)  V současné době MAS připravuje k vyhlášení výzvy z IROP pro rok 2023, které budou vyhlášeny na přelomu listopadu a prosince. Jedná se o tyto výzvy:

 

·       Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

·       Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

·       Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 

Do konce měsíce října budou všem členům MAS zaslány podklady k výzvám. Zároveň už teď připravujeme plán výzev pro rok 2024, pokud tedy máte připraven nějaký projektový záměr, případně nápad na projekt, obraťte se prosím na kancelář MAS. Do konce roku MAS také plánuje vyhlásit výzvu z OP TAK, jakmile budou podklady připraveny, budeme Vás informovat.

 

MAS se i nadále věnuje konzultacím a pomoci žadatelům s podáním žádostí a závěrečným vyúčtováním v rámci programu Nová zelená úsporám light a také v rámci tzv. kotlíkových dotací ze Zlínského kraje.  Příjem žádosti o dotaci v tomto programu stále pokračuje, pokud byste věděli o potenciálním žadateli, který by potřeboval s podáním žádosti pomoct, neváhejte jej nasměrovat k nám.

  

Odkaz na web MAS: Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. (mas-podhostynska.cz)


 2) MAS realizuje od 1.1.2023 projekt: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska (Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost plus). Mezi hlavní aktivity projektu patří:

·       Provoz Dětských komunitních klubů ve školách  (ZŠ Rajnochovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov).  

·       Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem. 

·       Rodinné konference. 

 

Odkaz na FB projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook

 

3) MAS realizuje od 1.7.2022 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území OPR Bystřice pod Hostýnem III (Poskytovatel dotace: OP VVV). Mezi hlavní činnosti patří pravidelná aktualizace investičních záměrů škol v regionu, dotační management- tvorba dotačních listů,  hojně  navštěvované vzdělávací akce v Loukově a aktuální příprava aktivit spolupráce škol na nadcházející období.  

V měsíci srpen a září proběhlo zpracování Akčních plánů na období 2024 + 2025 a následně byla odevzdána Žádost o dotaci na navazující projekt MAP IV. Realizace projektu bude zahájena dne 1.12.2023 - a projekt MAPIV bude opět podporovat aktivity spolupráce zapojených škol.

 

Přehled aktivit spolupráce: 

 

1)   Spolupráce škol a neformálních organizací s knihovnami

o   Obecní knihovna Rajnochovice

o   Obecní knihovna Loukov

o   Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem

 

2) Spolupráce škol se Základní Uměleckou Bystřice pod Hostýnem   

o   Dílny

 

3) Spolupráce škol s odborníky, NNO a s dalšími organizacemi neformálního vzdělávání – spolupráce škol s Malou technikou   

o   Projektové dny MTU

o   DIGI bez DIGI, workshopy

 

4)   Exkurze pro rozvoj čtenářské gramotnosti,  digitálního  a polytechnického vzdělávání

o   Exkurze pro rozvoj ČG

o   Exkurze pro rozvoj polytechnického vzdělávání

 

5)  Inspirativní výjezdy pedagogů škol za přenosem zkušeností

 

6) Kabinetek ředitelů  a zástupců škol - spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání

 

7) Společné vzdělávání s využitím moderních didaktických forem

 

8) Spolupráce škol s nízkoprahovým zařízením pro děti mládež 

 

9)  Spolupráce škol s neformálními organizacemi pro rozvoj polytechnického vzdělávání

o   Exkurze archeologie

o   Exkurze experimentální archeologie

o   Exkurze orientované na staré řemeslné techniky

o   Přednášky o „fenoménu“ Nový Šaumburk

o   Besedy o hradu

 

10) Spolupráce škol a NNO prostřednictvím realizace příměstských táborů

 

 

Odkaz na FB projektu: Místní akční plán na území ORP Bystřice pod Hostýnem III | Facebook