Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > OPZ+ > Aktuality OPZ+ > Výsledky průzkumu: Vliv dětských klubů na slaďování pracovního a rodinného života

Výsledky průzkumu: Vliv dětských klubů na slaďování pracovního a rodinného životaProjekt OPZ+ výrazně podporuje provoz Dětských klubů v ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov a ZŠ Rajnochovice. Tyto kluby mají zásadní vliv na každodenní život mnoha rodin. Abychom lépe porozuměli konkrétním přínosům tohoto projektu, provedli jsme průzkum mezi rodiči, jejichž děti tyto kluby navštěvují. Zaměřili jsme se zejména na to, jak klub pomáhá rodičům sladit jejich pracovní a rodinný život.

Zajištění péče o děti

Rodiče často vyzdvihovali bezpečnost a spolehlivost dětského klubu, který poskytuje jejich dětem během pracovní doby. Tento aspekt jim umožňuje plně se soustředit na své pracovní povinnosti, aniž by se museli obávat o bezpečnost a náplň volného času svých dětí.

Konkrétní odpovědi rodičů:

 • „Ano, jsem ráda, že je o děti dobře postaráno – mají skvělou učitelku a já můžu být včas v práci.“
 • „Ano, je zajištěna péče o dítě v mé pracovní době.“
 • „Ano, naše dcera tráví čas v klubu, dokud nepřijdeme ze zaměstnání.“

Flexibilita a časové úspory

Mnozí rodiče ocenili flexibilitu, kterou klub poskytuje, a úsporu času, kterou díky němu získávají. Klub umožňuje rodičům snadněji sladit pracovní rozvrh s rodinnými povinnostmi, což je pro ně obrovská výhoda.

Konkrétní odpovědi rodičů:

 • „Ano, umožňuje mi včasnější start pracovní doby a z toho plynoucí dřívější ukončení pracovní doby a více času s dětmi.“
 • „Ano, můžeme plně využít pracovní dobu v zaměstnání a syn není sám doma.“
 • „Ano, díky komunitnímu dětskému klubu se můžeme včas dostavit do práce.“

Socializace a rozvoj dětí

Dalším významným přínosem dětského klubu je jeho role v socializaci a rozvoji dětí. Klub nabízí dětem možnost trávit čas s vrstevníky a účastnit se různých aktivit, což je pro ně velmi obohacující a přispívá k jejich celkovému rozvoji.

Konkrétní odpovědi rodičů:

 • „Ano, dítě tráví svůj čas v kolektivu dětí dokud se nevrátíme domů z práce.“
 • „Ano, jsme rádi, že syn tráví volný čas s ostatními dětmi a rozvíjí se sociálně, místo aby byl doma u počítače nebo televize.“
 • „Ano, dcera rozvíjí své schopnosti díky programu v klubu během naší pracovní doby.“

Odstranění logistiky a přepravy

Klub rovněž pomáhá rodičům eliminovat nutnost vozit děti do školy či je vyzvedávat, což významně usnadňuje jejich ranní a odpolední rutinu. Díky tomu mají rodiče více času na jiné důležité činnosti.

Konkrétní odpovědi rodičů:

 • „Ano, díky tomu, že syn může být ráno v klubu, nemusím ho vozit do školy, což bych jinak musela.“
 • „Díky komunitnímu klubu může dcera dojíždět do ZŠ Loukov i nadále autobusovou dopravou.“

Shrnutí

Dětský klub má výrazně pozitivní dopad na sladění pracovního a rodinného života rodičů. Zajišťuje péči o děti, poskytuje flexibilitu, podporuje socializaci a rozvoj dětí a usnadňuje logistické výzvy. Tyto přínosy umožňují rodičům lépe zvládat své pracovní povinnosti a zároveň se věnovat rodině, což zlepšuje kvalitu jejich života.

Závěr

Výsledky průzkumu jasně ukazují, že Dětský klub je pro rodiče neocenitelným pomocníkem v každodenním životě. Poskytuje jim potřebnou podporu a jistotu, že jejich děti jsou v bezpečí a rozvíjejí se, zatímco oni mohou bez obav plnit své pracovní povinnosti. Tento projekt představuje významný krok k harmonizaci pracovního a rodinného života a jeho pozitivní dopady jsou zřejmé.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili průzkumu, a dětským klubům za jejich neustálou snahu poskytovat kvalitní péči a podporu dětem a jejich rodinám.

#DětskýKlub #RodinnýŽivot #PracovníŽivot #OPZPlus #ZSSlavkovPodHostynem #ZSLoukov #ZSRajnochovice #PodporaRodin #SocializaceDětí