Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > OPZ+ > Aktuality OPZ+ > Projekt Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS je ve své polovině

Projekt Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS je ve své poloviněMístní akční skupina (MAS) Podhostýnska úspěšně realizuje projekt „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“. Nyní jsme dosáhli poloviny jeho realizace.

Dětské komunitní kluby

Dětské komunitní kluby fungují na základních školách v Rajnochovicích, Slavkově pod Hostýnem a Loukově. Tyto kluby poskytují péči o děti během pracovní doby rodičů, čímž vyplňují chybějící kapacitu v oblasti péče o děti. Díky tomu se zvyšuje pracovní zapojení rodičů, což posiluje rodinnou soudržnost a funkčnost.

Rodiče vyjádřili velkou spokojenost s provozem dětských klubů, což dokládá dotazníkový průzkum. Oceňují nejen kvalitní péči o děti, ale i možnost lépe sladit pracovní a rodinný život. Přestože rodinné konference v Loukově zatím nenalezly širokou odezvu, existují pozitivní zkušenosti, které mohou v budoucnu přispět k vyšší účasti.

Komunitní centra

Projekt zahrnuje i provoz komunitních center v obcích Rajnochovice, Slavkov pod Hostýnem, Loukov, Komárno a Vitonice. Tato centra podporují život všech členů komunity, poskytují prostor pro spolupráci, budování vztahů, otevřenou komunikaci a vzájemnou pomoc. Nabízejí různé aktivity podle potřeb a zájmů obyvatel, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, environmentální projekty a dobrovolnická činnost.

Rodinné konference

V Loukově se konají rodinné konference vedené lektory PaedDr. Mgr. Věrou Facovou a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D. Třetí konference na téma „Pohlaví, gender, role a s tím spojená rizika vyloučení a negativní stigmatizace“ proběhla 20. června 2024 a byla velmi pozitivně hodnocena. Účastníci ocenili obsah, organizaci a přínos konference, která jim poskytla cenné informace a podporu při řešení osobních a rodinných problémů.

Závěrem

Projekt „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000029 přispívá k rozvoji a vzdělávání místních obyvatel, podpoře komunitního života a sladění pracovního a rodinného života. Naším cílem je i nadále podporovat setkávání, edukaci a rozvoj venkova, aby všechny generace mohly žít smysluplný život v našich obcích a zachovávat naše tradice.

Více informací o projektu najdete na webu MAS Podhostýnska nebo na Facebookové stránce projektu OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska.