Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Výzva k podání žádostí o poskytnutí podpory z programu "Den dobročinnosti 2022" ve ZK

Výzva k podání žádostí o poskytnutí podpory z programu "Den dobročinnosti 2022" ve ZKDobrý den,

dovolte, abychom Vás informovali:

 

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory z programu „Den dobročinnosti 2022“ ve Zlínském kraji

O finanční podporu na své aktivity mohou žádat malé organizace (do 20 zaměstnanců).

Výše podpory

Podpora je poskytována maximálně do výše 25 000,- Kč ve formě finančního nebo nefinančního příspěvku na základě rozhodnutí donátorů.

 

Věcné zaměření

Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z programu Den dobročinnosti ve Zlínském kraji (dále také „žádost“) je zaměřená na financování aktivit „malých“ neziskových organizací působících na území Zlínského kraje.

 

Podmínky poskytnutí dotace (podrobněji viz příloha Den dobročinnosti ve Zlínském kraji - manuál)

  • Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou neziskové organizace s působností na území Zlínského kraje s maximálním počtem 20 zaměstnanců (ne úvazků). Nezisková organizace musí být právnickou osobou registrovanou v příslušném veřejném rejstříku. V žádosti se prokazují platným IČ.
  • O zařazení žádostí mezi 5 finalistů programu „Den dobročinnosti“ rozhodnou donátoři a hlasování v ANNO ZK, které bude proběhne od 11. 10. od 12 hodin do 13. 10. 2022 do 12 hodin.
  • Konkrétní výši a způsob podpory určí donátoři programu, v rámci Dne dobročinnosti, který se uskuteční 9. 11. 2022   od 15 hodin Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, Zlín, 16 poschodí , na základě veřejné prezentace projektových záměrů v maximální délce 10 min.

 

Způsob podání žádosti

Vyplněný formuláře žádosti,  který naleznete na https://annozk4.webnode.cz/dd/,  zašlete na email annozk@seznam.cz  nejpozději do 10.10.2022 do 12.00 hod.

 

Pro zájemce z řad finalistů nabízíme školení zaměřené na „Zvýšení kvality prezentačních dovedností“. Lektor Petr Dubovský. Termín a čas bude určen po vzájemné dohodě se zájemci někdy počátkem listopadu v prostorách ANNO ZK z.s. ve Zlínském klubu 204, Tř. T. Bati 204, Zlín.

Kontakt pro doplnění informací: annozk@seznam.cz, tel. tajemnice 724 100 270

 

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

 

http://www.annozk.cz/

 

https://neziskovky.kr-zlinsky.cz/

 

Výzva_Den_dobročinnosti_ZK_2022.docx

 

Den dobročinnosti Zlínského kraje_manuál_pro_žadatele_2022.docx