Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Dotační listy 3x jinak

Dotační listy 3x jinakSPORTOVNÍ KLUBY A OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE MOHOU POŽÁDAT O DOTACI NA PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU Na začátku září se rozjelo nové dotační období a s tím i nové výzvy z Operačního programu životního prostředí, které se zabývají odpadovým hospodářstvím vč. dotace na prevenci vzniku jednorázového odpadu.  Dotační průvodce - NNOZK - ZÁŘÍ 2022.pdf

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZVEŘEJNILO DOTAČNÍ VÝZVU NA DIGITALIZACI VE ŠKOLÁCH.  Na začátku září uveřejnilo MŠMT opakovanou dotační příležitost pro školy a školská zařízení na zvýšení úrovně a podporu digitalizace ve školách.  Příjem žádostí již započal.  Dotacni listy - skoly - zari 2022.pdf

V rámci této výzvy mohou žadatelé z řad mateřských a základních škol požádat o finanční příspěvek na nákup různých digitálních technologií a pomůcek, které mají přispět ke zpřístupnění a zvýšení digitálního vzdělávání všech žáků. O příspěvek lze žádat ve dvou oblastech – digitální učební pomůcky a prevence digitální propasti pro znevýhodněné žáky. Žadatel může z poskytnutých finančních prostředků zakoupit např. nový počítač, notebook, tiskárnu, tablet, chytrý telefon, který pak bude sloužit především znevýhodněným/potřebným žákům. Finanční prostředky lze využít na nákupy realizované od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Dotacni listy - obce - zari 2022.pdf  Jednou ze zajímavostí je připomenutí, že již v polovině srpna odstartoval příjem žádostí o dotace z nového programového období OPŽP.  První výzvy jsou již vyhlášeny, nebo budou zveřejněny v nejbližších dnech. Mezi vyhlášené patří výzva na vodohospodářské projekty, ČOV a kanalizace, vodovodní přivaděče a vodovodní řády a výstavbu či modernizaci vodovodů, zdrojů a úpraven vody. Problematikou odpadového hospodářství se pak zabývá výzva na třídění a dotřiďování odpadů, udržitelné nakládání s odpady nebo na systému posuzování znečištění ovzduší. Vypsána je i dotace na efektivní výstavbu veřejných budov ve vysokém energetickém standardu. Příjem žádostí již započal.
 
Více o těchto a dalších dotačních možnostech se dočtete v přiloženém dokumentu.