Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Projektový podzim plný akcí

Projektový podzim plný akcíProjektový podzim plný akcí

Místní akční skupina Podhostýnska pokračuje  v novém školním roce s aktivitami projektu s názvem: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska, CZ.03.02.01/00/22_008/0000029. 

Smyslem je podpoření provozu dětských komunitních klubů ve škole, což si rodiče zapojených dětí velmi chválí. Rodiče se o dětském komunitním klubu vyjadřovali do dotazníkového šetření s velkým povděkem. Rodiče potřebují ke sladění svého pracovního a rodinného života vytvořit prostředí a pocit jistoty, které jim umožní chodit do zaměstnání. Dětský komunitní klub doplňuje nabídku kvalitní volnočasové aktivity pro děti na prvním stupni ZŠ. Dětem se tam na plno věnují pečovatelé a absolvují různé aktivity. Jsou to projektové dny, vycházky po okolí, stimulační aktivity, přednášky, hraní her a hlavně společné zážitky.

Vedle této nabídky funguje v obci také komunitní centrum, které organizačně zajištˇuje paní Hana Hurtová. Cílem komunitního setkání je vždy dialog. Ten pojmenuje určitá témata, aktuální problémy, jevy nebo trendy ve společnosti, které občany toho času zajímají. Následnými aktivitami, (které následují) dochází k řešení pojmenovaných témat. To, že se o věcech mluví a občané artikulují své poznatky, dává základy společné konstruktivní komunikace. Komunitní centrum v obci tvoří hlavně lidé, kteří chtějí být aktivní myslí i duchem. Aktivity lze popsat jako tradiční ošatku zábavy, humoru a informací. Hodně bylo také v posledním období artikulováno téma energií, „Nová zelená úsporám“, třídění odpadu, dopravní úpravy v okolí atd…

Již sedm let se také v Loukově  daří realizovat tzv. rodinné konference. Tyto semináře zná laická veřejnost hlavně díky lektorskému tandemu PaedDr. Mgr. Věra  Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. Na podzim 2023 se otevře téma: „Vybrané psychické potíže v kontextu rodiny.“ Realizace aktivit bude 21.09.2023 a 14. 12. 2023. Přednášky jsou vždy zdarma a na konci každý posluchač obdrží osvědčení o účasti.

Máme radost ze skutečnosti, že projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029 pomůže našim občanům z regionu se vzdělávat, komunitně se družit a skloubit pracovní i rodinný život.

Budeme se snažit  cíle projektu naplňovat a různými projekty občanům poskytovat lepší kvalitu života v naší obci.

 

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz/; Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook nebo o projektech podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz.

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska,z.s.

 

 Článek do Loukovského zpravodaje .docx