Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Metodické doporučení-šetření stížností

Metodické doporučení-šetření stížnostíMetodické doporučení_prevence a postup při šetření stížností a podnětů_2023.pdf

Metodické doporučení-šetření stížností

Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol školských zařízení při šetření vyřizování stížností podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy. Počet stížností adresovaných České školní inspekci neustále narůstá a nejvíce jich směřuje do oblasti spolupráce a komunikace školy se zákonnými zástupci, s přesahy k problematice klimatu školy, atmosféry ve škole a vztahů mezi jednotlivými aktéry vzdělávacího procesu.

 

Metodické doporučení k prevenci a postupu při šetření a vyřizování stížností a podnětů na úrovni školy Vám touto formou prezentujeme v příloze, k dispozici je rovněž na www.csicr.cz.

 

Metodické doporučení_prevence a postup při šetření stížností a podnětů_2023.pdf