Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Projekt OPZ+ v roce 2023

Projekt OPZ+ v roce 2023Projekty v roce 2023 opět nastartovány!

 

Místní akční skupina Podhostýnska od 1.1.2023 začala realizovat očekávaný projekt s názvem Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Podhostýnska, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl podpořit začlenění osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do většinové společnosti, jež žijí nebo působí na území regionu MAS. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce a osoby ohrožené závislostmi. Realizace stanovených aktivit přispěje ke zlepšení jejich životní situace a kvality života.

Smyslem našeho konkrétního projektu v letech 2023-2025 je podpoření provozu dětských klubů, podpora lokálních akcí a aktivit, které dotvářejí naši soudržnost a realizování další série přednášek v Loukově na Obecním úřadě. Operační program Zaměstnanost+ v novém programovém období pamatuje  na  podporu osob sociálně vyloučených, osob sociálně slabších či znevýhodněných, kteří žijí na venkově na území MAS Podhostýnska.

Projekt bude realizován od 1.1.2023 do 31.12.2025 a má několik realizačních rovin.  

Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří:

1) Provoz Dětských komunitních klubů ve školách   ( ZŠ a MŠ Loukov u Kroměříže, ZŠ Rajnochovice, ZŠ a MŠ Slavkov pod Hostýnem). Komunitní dětský klub doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny a zajistí péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

2) Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem). Komunitní centrum bude zařízení sloužící ke konání různých činností a aktivit pro vytvořenou komunitu v obci. Členové komunity si budou sami na základě svých potřeb vytvářet aktivity a následně přispívat k jejich realizaci.

3) Vzdělávací aktivity - rodinné konference v Loukově. Projednávána budou různá témata. Bude se jednat např. o témata týkající se výchovy dítěte, péče o seniora/o nemocného, problematika závislostí, nízký rozpočet apod. Lektoři: PaedDr. Mgr. Věra  Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. připravili v roce 2023 pro své posluchače seriál přednášek na téma: DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOC V KONTEXTU RODINY, OSOBNÍHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA. Vzdělávací semináře se budou konat v sále Obecního úřadu v Loukově v termínech: 20.dubna 2023, 21. září 2023 a 14. prosince 2023. První seminář z této série na téma: PROBLEMATIKA ŠKODLIVÉHO UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOSTI, se konal 9.2.2023. Přednášky jsou vždy zdarma a na konci každý posluchač obdrží osvědčení o účasti.

Máme radost ze skutečnosti, že projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029 pomůže našim občanům z regionu se vzdělávat, komunitně se družit a skloubit pracovní i rodinný život.

Budeme se snažit  cíle projektu naplňovat a různými projekty občanům poskytovat lepší kvalitu života v naší obci i regionu.

 

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz/; Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook nebo o projektech podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz.

 

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska,z.s.