Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > I v roce 2020 máme pro vás připraveny další zajímavé vzdělávací akce

I v roce 2020 máme pro vás připraveny další zajímavé vzdělávací akce 

Termín realizace: 23.01.2020 – od 10:00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

1/ XXXXXXXXXXXXXXX Téma se aktuálně řeší – vzdělávací akce bude jen PRO ŘEDITELE, popř. ZÁSTUPCE ŘEDITELŮ ŠKOL

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

 

Termín realizace: 23.01.2020 - od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

1/ Pedagogové jako nositelé inkluzivního vzdělávání, pracovníci úřadů a jejich strach, úzkost a deprese

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář seznamující s rizikem výskytu obav, strachu, úzkosti a poruch nálad (zejména deprese) u pedagogů a pracovníků úřadů. Budou zmíněny hlavní znaky dané skupiny duševních onemocnění, kde úzkost, strach a deprese dominují, i funkční a nefunkční způsoby řešení a prevence a hlavní rizika. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy.

 

Termín realizace: 26.03.2020 - od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

2/ Zdroje a podpora motivace a rozvoje osobnosti žáků, pedagogů (v rámci inkluzivního vzdělávání) a pracovníků úřadů

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů  zaměřený na hlavní zdroje motivace u žáků i dospělých a možnosti a limity její podpory. Dále bude zmíněn osobnostní model zohledňující a podporující harmonický rozvoj osobnosti vycházející z psychologie E. Berneho. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy.

 

Termín realizace: 28.05.2020 - od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

3/ Osobnost a inteligence úspěšných a neúspěšných v inkluzivním vzdělávání

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů seznamující s osobnostním modelem vycházejícím z psychologie C. G. Junga (zaměřeno na rysy introverze a extroverze) a pohledem na inteligenci vycházející z přístupu H. Gardnera a jejich uplatnění v soudobém školství a při práci s lidmi. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy.

 

Termín realizace: 24.09.2020 od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

4/ Životní spokojenost a její kořeny v životě pracovníka úřadu a pedagoga jako nositele inkluzivního vzdělávání

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů mapuje zdroje životní spokojenosti a vyváženosti osobního a pracovního života. Vychází z předpokladu, že určitá úroveň životní spokojenosti je jedním z bazálních předpokladů úspěšného plnění profesní role a je zároveň prevencí vyhoření. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy.

 

Termín realizace: 26.11.2020 - od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

5/ Agrese a agresivita v rámci inkluze ve třídě a při jednání s lidmi na úřadě

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů ukazuje hlavní typy a formy agrese, se kterými se může u žáků, jejich rodičů klientů či kolegů setkat. Součástí je rámcové doporučení při jednání s agresivním jedincem, možnosti a limity práce s agresí v rámci soudobého školství a následná diskuse nad tématem a reakce lektorů na dotazy.

a dotazy.

 

Termín realizace: 26.03.2020 - od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

2/ Zdroje a podpora motivace a rozvoje osobnosti žáků, pedagogů (v rámci inkluzivního vzdělávání) a pracovníků úřadů

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů  zaměřený na hlavní zdroje motivace u žáků i dospělých a možnosti a limity její podpory. Dále bude zmíněn osobnostní model zohledňující a podporující harmonický rozvoj osobnosti vycházející z psychologie E. Berneho. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy.

 

 

Termín realizace: 28.05.2020 - od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

3/ Osobnost a inteligence úspěšných a neúspěšných v inkluzivním vzdělávání

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů seznamující s osobnostním modelem vycházejícím z psychologie C. G. Junga (zaměřeno na rysy introverze a extroverze) a pohledem na inteligenci vycházející z přístupu H. Gardnera a jejich uplatnění v soudobém školství a při práci s lidmi. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy.

 

 

Termín realizace: 24.09.2020 od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

4/ Životní spokojenost a její kořeny v životě pracovníka úřadu a pedagoga jako nositele inkluzivního vzdělávání

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů mapuje zdroje životní spokojenosti a vyváženosti osobního a pracovního života. Vychází z předpokladu, že určitá úroveň životní spokojenosti je jedním z bazálních předpokladů úspěšného plnění profesní role a je zároveň prevencí vyhoření. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy.

 

Termín realizace: 26.11.2020 - od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově

5/ Agrese a agresivita v rámci inkluze ve třídě a při jednání s lidmi na úřadě

Lektor:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Věra Facová

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů ukazuje hlavní typy a formy agrese, se kterými se může u žáků, jejich rodičů klientů či kolegů setkat. Součástí je rámcové doporučení při jednání s agresivním jedincem, možnosti a limity práce s agresí v rámci soudobého školství a následná diskuse nad tématem a reakce lektorů na dotazy.

 

**

Pokud bude možnost uskutečnění další zajímavé přednášky, bude do programu individuálně zařazena.