Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Navigace k úspěchu: Podrobné zhodnocení vzdělávací akce v Loukově ze dne 23.5.2024

Navigace k úspěchu: Podrobné zhodnocení vzdělávací akce v Loukově ze dne 23.5.2024 
 
EU+MŠMT Barevné CMYK.jpg
 
Navigace k úspěchu: Podrobné zhodnocení vzdělávací akce v Loukově ze dne 23.5.2024 a jejího pozitivního dopadu na pracovní a soukromý život účastníků"
 
1. Otázka č.1 - Hodnocení obsahu a tématu akce:
o Průměrná známka: 1,019
o Celkově bylo hodnocení obsahu a tématu akce pozitivní, přičemž průměrná známka naznačuje vysokou spokojenost respondentů s obsahem a tématem akce.
 
2. Otázka č.2 - Hodnocení lektorů:
o Průměrná známka: 1
o Respondenti dali lektorům velmi dobré hodnocení, průměrná známka 1 naznačuje vysokou kvalitu prezentace a vedení akce.
 
3. Otázka č.3 - Hodnocení organizace akce:
o Průměrná známka: 1,03
o Organizace akce byla také hodnocena velmi pozitivně, průměrná známka 1,03 naznačuje, že většina respondentů byla spokojena s organizací a průběhem akce.
 
4. Otázka č.4 - Hodnocení použitých vzdělávacích metod:
o Průměrná známka: 1,07
o Vzdělávací metody použité během akce byly hodnoceny mírně výše než ostatní aspekty, což naznačuje, že byly dobře přijaty a efektivní.
 
5. Otázka č.5 - Celkový dojem z akce:
o Průměrná známka: 1,02
o Celkový dojem z akce je velmi pozitivní, přičemž průměrná známka 1,02 naznačuje, že většina respondentů odchází s dobrým pocitem a pozitivní zkušeností.
 
6. Otázka č.6 - Přínos vzdělávací akce pro pracovní a soukromý život:
o Respondenti vyjádřili velmi pozitivní reakce na přínos vzdělávací akce pro jejich pracovní i soukromý život.
o Hlavními tématy, které byly zdůrazněny, jsou:
 Inspirace pro lepší životní rovnováhu a osobní spokojenost.
 Uvědomění si vlastních priorit a potřeb.
 Zlepšení komunikace a vztahů s ostatními.
 Pochopení a uvědomění si souvislostí mezi prací a osobním životem.
 Získání praktických rad a tipů pro efektivní fungování v pracovním i osobním prostředí.
 Sebepoznání a uvědomění si vlastních emocí a potřeb.
o Respondenti také zdůraznili, že získané poznatky a dovednosti jsou aplikovatelné nejen ve své pracovní činnosti, ale i v běžném životě a v péči o sebe a své blízké.
o Vyhodnocení této otázky doplňuje celkový obraz pozitivního přijetí vzdělávací akce a naznačuje, že účastníci vnímají její přínos jako praktický a užitečný.
 
 
7. Otázka č.7 - Prostor pro připomínky, námitky, dotazy:
o Reakce respondentů na tuto otázku byly převážně pozitivní a plné uznání a vděčnosti.
o Některé hlavní body z odpovědí zahrnují:
 Dík za skvěle zorganizovanou akci a za kvalitní lektory.
 Pozitivní hodnocení atmosféry akce a jejího přínosu pro účastníky.
 Ocenění kvality a relevance tématu.
 Ocenění kvality občerstvení a servisu během akce.
 Přání účastnit se dalších akcí a setkání v budoucnosti.
 Ocenění přidané hodnoty a inspirace získané z akce.
 Ocenění praktických rad a nových poznatků získaných během setkání.
o Téměř všechny odpovědi vyjádřily spokojenost s průběhem akce a vděčnost za zajištění kvalitního a užitečného programu.
o Reakce ukazují, že akce měla pozitivní dopad na účastníky a byla vnímána jako obohacující a přínosná zkušenost.
 
 
Celkový dojem z akce je velmi pozitivní. Průměrná známka 1,02 svědčí o tom, že většina účastníků odchází s dobrým pocitem a pozitivní zkušeností.
Nejdůležitější je však to, jak tato akce ovlivnila účastníky v jejich pracovním i soukromém životě. Respondenti vyjádřili velmi pozitivní reakce, zdůraznili inspiraci, uvědomění si priorit, zlepšení komunikace a uvědomění si souvislostí mezi prací a osobním životem.
Na závěr si zaslouží uznání organizátoři a lektoři, kteří zajišťují kvalitu a příjemnou atmosféru akce. Reakce respondentů byly převážně pozitivní, což svědčí o tom, že akce měla pozitivní dopad na účastníky a byla vnímána jako obohacující a přínosná zkušenost.
 
 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem  IV“ je realizovaný a financovaným s podporou ESF, Operačního programu Jan Amos Komenský, státního rozpočtu reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008304