Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > MAP III

MAP IIIMístní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem III stále úspěšně probíhá

 MAP III sumarizace.docx

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ nebo MAP, je stále aktivní projekt a zahájil přípravy na další porci aktivit.

Na podzim skončí MAP III. a Místní akční skupina Podhostýnska,z.s. se již připravuje na navazující projekt MAP IV., který bude bohatší na množství implementačních aktivit. Plánujeme opět školám zprostředkovat a financovat různé akce, výlety, pomůcky, malou digitální univerzitu, návštěvy divadel, materiály, semináře špičkových lektorů atd…

Smyslem našich projektů MAP je reálná podpora škol ve využívání zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy, badatelské výuky, spolupráce škol s institucemi neformálního vzdělávání, projektové výuky a dalších aktivizačních metod. Podpora škol je dále zaměřena na implementací výstupů systémových projektů, vzájemnou spolupráci škol, koordinaci zapojených škol s metodickými kabinety v projektu „Kurikulum“, vytvoření předpokladů pro efektivní spolupráci škol, pedagogických fakult a dalších aktérů ve vzdělávání – oborový mentoring, výměnu dobrých zkušeností a sdílení dobré praxe mezi školami.

Současná práce MAP III. je zaměřená na aktualizaci strategických dokumentů, které v území plánují udržitelný rozvoj. Zpracované strategické dokumenty jsou vstupenkou do světa dalších projektů, které chceme realizovat.

V minulých měsících v projektu MAP III. proběhlo schválení aktualizované Analytické části dokumentu a hlavních cílů Strategického rámce MAP do roku 2025 (včetně investičních potřeb). Současně nastalo definování priorit a představení průběžných návrhů aktivit do Akčního plánu na roky 2024+ a 2025 +.

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem III“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022952. Tento projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu; je projekt pro území přínosný a v lokálním školském prostředí oblíbený.

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz  nebo na FB stránce projektu: Místní akční plán na území ORP Bystřice pod Hostýnem III. Facebook projektu se stal velmi navštěvovanou informační platformou, která tento projekt zpopularizovala a nabízí i pomyslné „něco navíc“.

Máme radost ze skutečnosti, že projekt MAP pomáhá našim školám v regionu k úspěchu a ke snižování nerovností ve vzdělávání. Na našem školství nám velmi záleží a tuto prioritu máme v úmyslu naplňovat i nadále.

 

 

Ing. Antonín Zlámal

Vedoucí projektu MAP III

 

MAP III sumarizace.docx