Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V MATEŘSKÉ ŠKOLEMimořádné období na jaře 2020 potvrdilo, jak je spolupráce školy a rodičů dětí pro obě strany důležitá a jak pozitivní dopad na úspěšné vzdělávání může mít. Je třeba, aby školy hledaly optimální nastavení podoby vzdělávání ve spolupráci s rodiči, snažily se zohlednit, že v rodinách může být více dětí, které se současně vzdělávají na dálku, jsou v různých ročnících nebo školách, mají omezený počet digitální techniky, že sami rodiče možná vykonávají svou práci z domova a že to všechno je potřeba sladit. Povinnost poskytovat dětem vzdělávání náleží škole a tuto povinnost nelze bez dalšího přenášet na rodiče. Na druhou stranu rolí rodičů je především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti vzdělávat se, posilovat jeho vnitřní motivaci a ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání. Efektivní komunikace mezi školou a rodinou je základem pro to, aby obě strany i dítě samotné mohly plnit své role.

 
 DŮLEŽITÉ ODKAZY
 
  MŠMT, Aktuální informace pro školy ke koronaviru https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq 
 
 NPI ČR, Splavcová H., Inspirace pro předškolní vzdělávání distančním způsobem http://bit.ly/300ZZBq 
 
 NPI ČR, Psychologická pomoc pro pedagogy a rodiče https://koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc 
 
 ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va 
 
 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2 
 
 Pomoc s nastavením online výuky – projekt SYPO: https://t.ly/3lSR
 
 
 
Simsnovi.jpg