Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Aktuálně z MAS > Aktuality z MAS > Úspěšný projekt "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku" ještě nekončí ...

Úspěšný projekt "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku" ještě nekončí ...Úspěšný projekt "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku" ještě nekončí ...

 

Pracovní a soukromý život rodičů dětí byl sladěn prostřednictvím projektu, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu. Realizace probíhala v období 20.8.2018- 19.8.2020 a projekt podpořil celkem 207 rodičů z ORP Bystřice pod Hostýnem.

Hlavním cílem bylo zvýšit zapojení škol do řešení problémů s nezaměstnaností. Ke zlepšení podmínek pro nalezení a udržení si zaměstnání rodičů žáků základních škol tak došlo prostřednictvím založení a provozování tzv. dětských klubů. Do projektu se tak aktivně zapojilo pět základních škol, a to z Rajnochovic, z Loukova, z Chvalčova, z Vítonic a ze Slavkova pod Hostýnem. Dětské kluby doplnily chybějící kapacitu stávajících školních družin a dobu provozu přizpůsobily pracovním závazkům rodičů. Dětské kluby byly vnímány jako doplňková činnost školy a probíhaly v ranních hodinách, před zahájením vyučování, paralelně v době provozu stávající školní družiny a také navazují na její provoz. Dětský klub probíhal ve školách vždy denně ve dnech školního vyučování. 

Ke sladění pracovního a soukromého života dále došlo prostřednictvím zřízení nepobytových příměstských táborů
v době jarních a letních školních prázdnin. 

O děti se v dětském klubu a na příměstském táboře vždy starali tzv. “pečovatelé“. Tyto platformy nebyly zaměřeny na vzdělávání a pečovatelé dětem plánovali činnost, která byla zaměřena na sportovní, pohybové, taneční, výtvarné, hudební
a tvořivé aktivity.

Dětský klub na Základní škole Rajnochovice probíhal v prostorách stávající školní družiny a také v prostorách tříd.
V případě příznivého počasí ve venkovních prostorách v okolí školy – na travnatém hřišti, umělce, kluzišti a v přírodě.
V dětském klubu děti sportovaly, chodily na vycházky ke koním, na rybník, do Kopaného na pilu, ke studánce, kolem potoka do Podhradní Lhoty apod. Hojně využívaly kolotoče, houpačky, průlezky a šplhadla na obecním dětském hřišti. V zimě děti stavěly sněhuláky, na podzim vyráběly draky a opékaly buřty. Z výtvarných a tvořivých činností dětí stojí za zmínku vytváření podzimní, vánoční a velikonoční dekorace, práce s přírodninami, s papírem, kartonem atd…Děti také vyráběly adventní věnce, přáníčka k svátku matek, zpívaly, tancovaly a poslouchaly hudbu. Jarní příměstský tábor probíhal v prostorách školní družiny, tělocvičny a na hřištích v okolí školy. Na příměstských táborech si děti např. četly pohádky, komiksy, poslouchaly písničky, zúčastnily se sportovního turnaje ve florbalu a v malé kopané. Pro posílení kreativity děti modelovaly zvířátka, přenocovaly v družině nebo opékaly špekáčky. Každý den se děti příjemně unavily, protože sport nebo vycházky byly na denním pořádku.

Na Základní škole a Mateřské škole Vítonice toho děti v dětském klubu prožily také mnoho. Děti se zdokonalily ve vybíjené, trénovaly stolní tenis, dělaly soutěživé hry ve družstvech. Dále skákali přes švihadlo, přes gumu a také hrály badminton.
Za nepříznivého počasí hrály stolní hry, přemýšleli u křížovek a rébusů, věnovaly se činnostem výtvarným a rukodělným. Děti nakreslili spoustu krásných obrázků a také si vyzkoušeli netradiční výtvarné techniky. Vyráběli dekorace z přírodnin, drobné dárečky a přáníčka k nejrůznějším příležitostem během celého školního roku. S Pečovateli se také připravovali
na pěveckou soutěž "Jindřichovský kokrháč". Za doprovodu kláves a kytary se naučily několik nových písní a děvčata
si pravidelně zkoušela zpěv na mikrofon. Tyto zájmové činnosti přinášely dětem pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci
a přiměřenému sebehodnocení. Práce s netradičními materiály pak vedla děti ke kreativitě. Na příměstských táborech se děti zabývaly sportovními činnostmi, jako byla například střelba na koš, badminton, olympiáda. Dále se zabývaly výtvarnou
a rukodělnou činností (výroba indiánských čelenek, vytváření týpí a indiánského tábora, malování na táborová trika), přírodovědnou činností (poznávání stromů na vycházce, procvičování faktů ze života zvířat hrou) a rekreační a estetickou
a výchovnou činností (zkouška první pomoci, poslech a četba příběhů a básní, zpěv s klávesami a dramatizace písní, pobyt
na školní zahradě a víceúčelovém hřišti a kresba křídami na chodník).

Na ZŠ a MŠ Slavkov pod Hostýnem realizovaly děti v dětském klubu pohybové aktivity jako jsou například tenis, minigolf, turistické vycházky, sáňkování, míčové (vybíjená, fotbal), závodivé hry, šipkovanou, vybíjenou, fotbal, tenis, badminton, florbal apod. Ke své činnosti využívaly školní zahradu a její prvky (lanová dráha), realizovaly vycházky do okolních lesů
a hrály hry v přírodě. Dále hrály společenské hry například skládání z Lega, Dostihy a sázky, Kimova hra, Bang, šachy, dáma, Uno apod. Z výtvarných činností si děti vyzkoušely nejrůznější výtvarné aktivity např. batiku, malbu, kresbu, kombinované techniky, voskovou rezervu. Využívaly rozmanitý materiál – přírodniny, různé druhy papíru, křídy na chodník, vodové
a temperové barvy, voskové pastely, papírové tácky, provázky apod. V rámci tvořivých a pracovních aktivit s dětmi pečovatelka modelovala, vyráběla vánoční ozdoby, adventní věnce, svícny, různé dekorační předměty, magnetky apod.
Děti také hojně využívaly stavebnice (Lego, Cheva, kostky), ze kterých tvořily dle návodů i dle fantazie. Dívky si velmi rády modelovaly s modelínou Play-doh. Hudební a taneční oblast byla rozvíjena prostřednictvím karaoke, zpěvu s doprovodem
a hrou na hudební nástroje (rytmické i melodické). Děti si tvořily vlastních melodie a také nacvičily pásma koled na besídku. Na příměstských táborech si děti vyrobily táborová trička, která potom využili jako dres při táborové olympiádě. Uskutečnily turistické vycházky, seznámily se lukostřelbou a šermem a také si tyto aktivity mohly vyzkoušet. Dále také děti hrály společenské hry, vykreslovaly omalovánky, skládaly ze stavebnic, poslouchaly hudbu. V závěru táborového turnusu měly děti možnost využít skákací hrad.

 

Na Základní škole a Mateřské škole Loukov probíhal dětský klub, který měl svůj název „Šikulové“. Děti v klubu hodně sportovaly, ale také např. i sbíraly houby. Chodily na vycházky např. k myslivecké chatě, k památnému dubu a na nové rybníky. Na pile v Loukově se také seznámily se zpracováním dřeva. Děti dále trénovaly výdrž a svou zdatnost prostřednictvím „bobříka odvahy“. V zimě děti sáňkovaly, bobovaly a stavěly sněhuláky. V tělocvičně hrály stolní tenis, soft tenis, míčové hry a pohybové hry. Děti také hodně malovaly, např. podzimní listy, draky, otisky listů, zimu, vánoční zvonečky a vánoční přáníčka. V neposlední řadě děti také tvořily, např. dušičkový věnec ze žaludů a šišek, čertíky, sněhové vločky, na okna, vánoční zvonečky. Děti také velmi rády a často zpívaly, tancovaly a poslouchaly hudbu. Na příměstských táborech si děti zlepšily fyzickou aktivitu, rozšířili vědomosti o okolí a přírodě. Činností příměstského tábora nebylo vzdělávání,
ale hlavně pohyb, a s ním spojené rozvíjení fyzické kondice a v neposlední řadě upevňování vztahů nejen mezi dětmi ve škole, ale i budování kladných vztahů k dětem, které školu nenavštěvují. Program byl pro děti pestrý, zaměřený co nejvíce na pobyt v přírodě a sportování. Ale nechybělo i tvoření, malování kamínků, odlévání sádry do forem a výroba zvířátek, soutěžení, koupání na koupališti, výlety do okolí např. k rybníkům, vycházka do Rajnochovic – do dvora ke koním. Byly zařazeny
i animační programy např. pískohraní,, kouzelník, cirkusová dílna pana Sadila. Děti si měly možnost dokonce i zakouzlit s kouzelníkem. V rámci tvořivé činnosti si děti vyrobily také hezké, malované obrázky z barevného písku, různá zvířátka, kytičky, motýlky, včelky a jiné.

 

Na Základní škole Chvalčov probíhala realizace příměstských táborů., na kterých vykonaly mnoho rozmanitých činností. Jednalo se například o deskové hry, hudební odpoledne, turnaj v Člověče nezlob se, různé vycházky, lesní tělocvična, filmový den, stavění lesních domečků, stavění lodiček a lodičkový závod ve vodě, indiánské kmeny (vyrábění kostýmů, vlajek, …), sportovní den – vybíjená, a podobné hry. Pestrá činnost s dětmi byla přizpůsobována jejich věku a zájmu. Každý den se děti příjemně unavily, protože sport nebo vycházky byly na denním pořádku. 

 

V rámci projektu bylo pořizováno nezbytné zařízení, vybavení a materiál pro provoz jak dětských klubů, tak i příměstských táborů. Založení a provoz dětských klubů na zapojených základních školách a také realizaci příměstských táborů všichni hodnotili velmi kladně. Tyto služby tak plně odpovídaly požadavkům rodičů a nárokům na sladění profese a výchovu dětí.

Tento projekt měl velký ohlas, protože dětské kluby se staly samozřejmou nabídkou mnoha základních škol. Bezesporu každá základní škola s tímto potenciálem má větší návštěvnost a rodiče se při výběru školy řídí i těmito faktory. Je velmi důležité pomáhat rodičům a dětem v ORP Bystřice pod Hostýnem zvládat nároky trhu práce a vytvářet jim optimální podmínky. Místní akční skupina Podhostýnska si klade za cíl rozvíjet region, zvyšovat kvalitu života občanů a nabízet podanou ruku.

Projekt dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku je toho zářným příkladem. Z tohoto důvodu tak jeho realizace od 20.8.2020 pokračuje navazujícím projektem Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku II".

 

 

Ing. Naděžda Klvaňová

vedoucí projektu