Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Aktuálně z MAS > Aktuality z MAS > Projekt „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku" je dalším úspěšným počinem MAS

Projekt „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku" je dalším úspěšným počinem MAS Ke sladění pracovního a soukromého života rodičů dětí dochází prostřednictvím zřízení tzv. „Dětského klubu“. Hlavním cílem projektu, který bude ukončen v srpnu 2020, je zvýšit zapojení škol do řešení problémů s nezaměstnaností. Ke zlepšení podmínek pro nalezení a udržení si zaměstnání rodičů žáků pěti základních škol dochází prostřednictvím založení a provozování dětských klubů. Do projektu se aktivně zapojily tyto základní školy: ZŠ Rajnochovice, ZŠ Loukov, ZŠ Chvalčov, ZŠ Vítonice a ZŠ Slavkov pod Hostýnem. Dětské kluby doplňují chybějící kapacitu stávajících školních družin a dobu provozu přizpůsobují pracovním závazkům rodičů. Dětské kluby jsou vnímány jako doplňková činnost školy a probíhají v ranních hodinách, před zahájením vyučování, paralelně v době provozu stávající školní družiny a také navazují na její provoz. Dětský klub probíhá ve školách vždy denně ve dnech školního vyučování.  Ke sladění pracovního a soukromého života dále dochází prostřednictvím zřízení nepobytových příměstských táborů v době jarních a letních školních prázdnin.  O děti se v dětském klubu a na příměstském táboře vždy starají tzv. “pečovatelé“. Tyto platformy nejsou zaměřeny na vzdělávání, pečovatelé dětem plánují činnost, která je zaměřena na sportovní, pohybové, taneční, výtvarné, hudební a tvořivé aktivity.

Níže uvádíme příklady konkrétní realizace projektu: „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku".

Dětský klub v Základní škole Rajnochovice probíhá v prostorách stávající školní družiny a také v prostorách tříd. V případě příznivého počasí ve venkovních prostorách v okolí školy – na travnatém hřišti, umělce, kluzišti a v přírodě. V dětském klubu děti sportují, chodí na vycházky ke koním, na rybník, do Kopaného na pilu, ke studánce, kolem potoka do Podhradní Lhoty apod. Hojně využívají kolotoče, houpačky, průlezky a šplhadla na obecním dětském hřišti. V zimě děti staví sněhuláky, na podzim vyrábějí draky a opékají buřty. Z výtvarných a tvořivých činností dětí stojí za zmínku vytváření podzimní, vánoční a velikonoční dekorace, pracují s přírodninami, s papírem, kartonem atd…Děti také vyráběly adventní věnce, přáníčka k svátku matek, zpívaly, tancovaly a poslouchaly hudbu. Jarní příměstský tábor probíhal v prostorách školní družiny, tělocvičny a na hřištích v okolí školy. Na příměstském táboře si děti např. četly pohádky, komiksy, poslouchaly písničky, zúčastnily se sportovního turnaje ve florbalu a v malé kopané. Pro posílení kreativity děti modelovaly zvířátka, přenocovaly v družině nebo opékaly špekáčky. Každý den se děti příjemně unavily, protože sport nebo vycházky byly na denním pořádku. Další čtyři turnusy příměstského tábora probíhaly v letních měsících.

Na Základní škole a Mateřské škole Vítonice toho děti v dětském klubu prožily za předchozí měsíce mnoho. V rámci sportovních činností např. cvičily se švihadlem, skákaly na trampolíně a cvičily na žíněnce. V zimě děti sáňkovaly, bobovaly a stavěly sněhuláky. Také si hrály na honěnou, schovávanou, hledaly poklady, procházely se po okolí, vyhledávaly přírodní materiál, pozorovaly rostliny a živočichy v přírodě, poslouchaly dětské písně a tancovaly. Děti dále vyráběly výrobky z přírodních materiálů, hallowenská strašidla, dýňové ježky, malovaly svatomartinského koníka, svatomartinské husy, pletly náramky přátelství, vyráběly adventní kalendáře, adventní věnce, dárky, jmenovky, zimní sovičky, záložky do knih, masky na karneval apod. V srpnu 2019 poté proběhly o velkých prázdninách dva turnusy příměstského tábora, na kterém se děti především věnovaly sportovním činnostem.

Na ZŠ a MŠ Slavkov pod Hostýnem realizovaly děti v dětském klubu např. přírodovědecko-turistickou vycházku na Chvalčov a pozorovaly mloky a žáby. Podnikly turistickou vycházku na Hostýn, navštívily koňskou farmu, sáňkovaly, bobovaly, bruslily, hrály míčové hry, tenis, badminton, florbal apod. Z výtvarné činnosti si děti si vyzkoušely nejrůznější aktivity – malbu, kresbu, frotáž, kombinované techniky, tisk a voskovou rezervu. Při své činnosti využívaly rozmanitý materiál – přírodniny, různé druhy papíru, vosk, tuš, křídy, barvy na sklo, vodové a temperové barvy apod. Výtvarné práce byly tematicky zaměřené, děti např. vyráběly velikonoční kraslice a také dekorační předměty k nejrůznějším příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce nebo Den matek. První příměstský letní tábor probíhal v měsíci srpnu 2018 formou turistických vycházek, sportovních a herních aktivit. Další příměstský tábor probíhal v době jarních prázdnin v roce 2019.  Děti vyráběly tulipánky, malovaly sněženky, podnikaly vycházky do blízkého okolí, stavěly ze stavebnic, hrály společenské hry, badminton, stolní tenis, vybarvovaly omalovánky, užily si taneční party, luštily křížovky a rébusy a také navštívily chovatele s oslem a ovcemi. Prozatím poslední příměstský letní tábor probíhal v červenci 2019.

Na Základní škole a Mateřské škole Loukov probíhá dětský klub, který má svůj název „Šikulové“. V uplynulých měsících děti hodně sportovaly, ale také např. i sbíraly houby. Děti chodily na vycházky např. k myslivecké chatě, k památnému dubu a nové rybníky. Na pile v Loukově se např. seznámily se zpracováním dřeva. Děti také trénovaly výdrž a svou zdatnost prostřednictvím „bobříka odvahy“. V zimě děti sáňkovaly, bobovaly a stavěly sněhuláky. V tělocvičně hrály stolní tenis, soft tenis, míčové hry a pohybové hry. Děti také hodně malovaly, např. podzimní listy, draky, otisky listů, zimu, vánoční zvonečky a vánoční přáníčka. V neposlední řadě děti také tvořily, např. dušičkový věnec ze žaludů a šišek, čertíky, sněhové vločky, na okna, vánoční zvonečky. Děti také velmi rády a často zpívaly, tancovaly a poslouchaly hudbu. Příměstský tábor „Čiperkové“ probíhal v únoru 2019, děti si rády četly pohádky, modelovaly zvířátka z lesa, provedly výpravu do Osíčka do lesa, do Libosvár na rybníky, na „Drholec“ ke studánce a také do Rajnochovic. Příměstský letní tábor probíhal dále v letních měsících 2019 prostřednictvím 3 turnusů a děti zažily mnoho zajímavého, zlepšily si fyzickou aktivitu a rozšířily si vědomosti o okolí a přírodě.

Na Základní škole Chvalčov proběhl příměstský letní tábor v červenci 2019. Děti hrály např. turnaj v minigolfu, podnikly výlet na Svatý Hostýn a do Kroměříže, prošly si indiánskou cestu a zúčastnily se veselé olympiády zakončené piknikem.

V rámci projektu je pořizováno nezbytné zařízení, vybavení a materiál pro provoz jak dětských klubů, tak i příměstských táborů. Založení a provoz dětských klubů na zapojených základních školách a také realizaci příměstských táborů všichni hodnotí velmi kladně. Tyto služby tak plně odpovídají požadavkům rodičů a nárokům na sladění profese a výchovu dětí. Tento projekt již dnes má velký ohlas, protože dětské kluby se staly samozřejmou nabídkou mnoha základních škol. Bezesporu každá základní škola s tímto potenciálem má větší návštěvnost a rodiče se při výběru školy řídí i těmito faktory. Je velmi důležité pomáhat rodičům a dětem v ORP Bystřice pod Hostýnem zvládat nároky trhu práce a vytvářet jim optimální podmínky. Místní akční skupina Podhostýnska si klade za cíl rozvíjet region, zvyšovat kvalitu života občanů a nabízet podanou ruku. Projekt dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku je toho zářným příkladem.