Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > MAS > Aktuálně z MAS > Aktuality z MAS > MAS Podhostýnska zahájila realizaci vzdělávacích aktivit

MAS Podhostýnska zahájila realizaci vzdělávacích aktivitV rámci realizace projektu Místní akční skupiny Podhostýnska ( MAS ) byl zahájen plán vzdělávacích aktivit pro školní rok 2018-2019. 
Projekt s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127 si klade za cíl podpořit erudici učitelů a řešit otevřená témata, která v ORP Bystřice pod Hostýnem školy označily za potřebné.

 Cílem vzdělávání realizovaného dvojicí lektorů je přinést ucelený pohled posílený názornými ukázkami a prožitkovými technikami na osobnost pedagoga/úředníka, žáka/klienta, rodiče, kolegy a spolupracovníka vycházející ze soudobých poznatků psychologie a psychiatrie a praxe lektorů v souladu s tématem a záměrem zastřešujícího projektu.

Jako první z témat se nabídla problematika společného vzdělávání, neboť inkluze vyvolává mnoho emocí jak v řadách pedagogů, tak na straně veřejnosti. Školení s podtitulem Inkluze aneb rovnost a nerovnost příležitostí ve školách, na úřadech a v životě vedly špičky z obory pedagogiky a psychologie – Věra Facová a Miroslav Orel. „Inkluze je společné vzdělávání, žáci mají mít jednoznačně rovné příležitosti, ale ani s vynikajícím učitelem nelze zajistit absolutní rovnost, to není ve společnosti možné. Nejsme proti inkluzivnímu vzdělávání, jen tvrdíme, že rovnost má výrazné limity,“ zahájily školení kapacity.

Mluvíte nám z duše - komentovali přítomní učitelé přednášku. „Konečně nám někdo rozumí a naslouchá nám, co tvrdíme už léta,“ shodli se pedagogové z Bystřicka. Seminář věnovaný otázkám vývoje mozku a psychiky, genetiky, vzorů a prostředí, vlivu pohlaví a rozdílů mezi muži a ženami, možností a limitů rovného přístupu v reálném životě přilákal na 30 účastníků. 
„Zažili jsme období, kdy škola byla špatná, že měla klasické lavice a neleželo se na koberci, pak byla škola zase špatná, když neměla žádné projekty nebo alternativní prvky, a znovu špatná, když dítě nemělo v ruce tablet a teď konečně slyšíme z úst odborníka, co si myslíme tady všichni z praxe, vracíme se k tomu, co tu bylo, nastavení limitů,“ shodli se pedagogičtí pracovníci v rámci prožitkového workshopu s výměnou zkušeností. Přednášky prestižních lektorů jsou zdarma, účastníci obdrží osvědčení platné v rámci DVPP.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

c3f66-Logolink.jpg