Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > OPZ+ > Aktuality OPZ+ > Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PodhostýnskaMístní akční skupina Podhostýnska pokračuje druhým rokem s aktivitami projektu s názvem: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska.

V rámci projektu úspěšně funguje provoz dětských komunitních klubů v základní škole. Dětský komunitní klub doplňuje nabídku kvalitní volnočasové aktivity pro děti na prvním stupni ZŠ. Doplňkový servis neformálního vzdělávání zdarma umožňuje, aby rodiče dětí mohli skloubit pracovní a rodinný život. Rodiče se o dětském komunitním klubu vyjadřovali do dotazníkového šetření kladně a díky projektu se rozběhl školní participativní komunitní dialog.

Vedle této nabídky funguje v obci také komunitní centrum, které organizačně v Loukově zajištˇuje paní Hana Hurtová. Cílem komunitního setkání je vždy vzájemný dialog. Z nabídky  několika zdařilých proběhlých akcí lze uvést například 12. ročník turnaje deskové hry „Člověče, nezlob se“, nebo Dětský karneval. Komunitní centra fungují také v Komárně, kde se konala  13. ledna akce: „Školení řidičů pro všechny“. Úspěšně provozuje Komunitní centrum také Slavkov pod Hostýnem, kde pracovnice   Českého červeného kříže měla pro komunitní centrum připravenou besedu na téma: „Když znáš, zachráníš“.

Velké oblibě se také těší sousedská posezení a besedování o historii. Na této vlně se nesla v Komunitním centru Rajnochovice dne 24.2. beseda s názvem: “ Rajnochovické vzpomínání“. Komunitní centra podporují regionální identitu a každé centrum má svá specifika, své lídry a svá témata.

Již několik let se také v Loukově daří realizovat tzv. rodinné konference. Tyto semináře zná laická veřejnost hlavně díky lektorskému tandemu PaedDr. Mgr. Věra  Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 23.května 2024 se otevře téma: „Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků“.  V roce 2024 budou tato oblíbená setkání v termínech 23. května a 20. června a samozřejmě také v druhé polovině roku.

Máme radost ze skutečnosti, že projekt: „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska“ s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000029 pomůže našim občanům z regionu se vzdělávat, komunitně se družit a skloubit pracovní i rodinný život.

Budeme se snažit  i nadále využívat projekty k podpoře setkávání, edukace a rozvoje venkova. Chceme všem generacím umožnit smysluplný život v obci a podporovat zachování našich tradic.

Více o tomto projektu můžete zjistit na https://www.mas-podhostynska.cz/; Prezentace projektu: FB stránka projektu: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook nebo o projektech podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz.

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska,z.s.