Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > OPZ+ > Aktuality OPZ+ > Dotační listy pro obce - jaro 2024

Dotační listy pro obce - jaro 2024 Informační okénko o aktuální činnosti MAS Podhostýnska, z.s: 

 

  Dotacni listy - obce - JARO 2024.pdf


1.      S ohledem na technické komplikace ze strany ministerstva jsme museli posunout plánovaný termín vypsání výzvy z Programu Rozvoje Venkova pro rok 2024 na přelom května a června 2024. V rámci této výzvy budou vyhlášeny všechny Fiche.

 

Pokud byste měli projektový záměr ke konzultaci, případně pokud byste měli zájem o další informace k této výzvě, kontaktujte prosím p. Šarmana (kontakt níže):

 

Ing. Jaroslav Šarman

777 021 641

jaroslav.sarman@email.cz

 

2.      Na začátku února 2024 byly uzavřeny výzvy z IROP pro Hasiče, pro Školy a také na Veřejná prostranství. Projekty z výzev pro Hasiče a pro Školy jsou v současné době kontrolovány ze strany ministerstva. Do výzvy na Veřejná prostranství se v této výzvě nepřihlásil žádný potenciální žadatel, výzvu tedy plánujeme opakovat na podzim tohoto roku. Na Podzim 2024 tedy bude MAS vypisovat následující výzvy:

·         IROP – Doprava (bezpečnost dopravy)

·         IROP - Veřejná prostranství

·         IROP - Sociální Služby

·         IROP - Kultura (Muzea, Knihovny)

·         IROP - Cestovní ruch

 

Po ukončení příjmu projektových žádostí v těchto výzvách bychom pak provedli revizi čerpaných finančních prostředků, a následně nečerpanou alokaci převedeme do výzev, kde je již teď vyšší zájem, než stanovená alokace (zejména půjde o výzvu pro Hasiče, dále pak o výzvu pro Školy). 

 

3.      V současné době probíhá příjem projektových žádostí v rámci výzvy MAS z OP TAK – Technologie MAS. Jedná se o podporu inovací, digitalizace a automatizace malých a středních podniků, výzva je otevřena do 3. května 2024. Pokud by se v rámci této výzvy nedočerpala celá alokace, kterou má MAS k dispozici, plánujeme výzvu zopakovat v druhé polovině roku 2024.

 

https://www.mas-podhostynska.cz/1-vyzva-technologie-mas-2024

 

4.      MAS stále pomáhá žadatelům z řad důchodců a nízkopříjmových rodin v rámci výzev NZU light na zateplení a instalací solárního ohřevu vody, a také v rámci výzvy Zlínského kraje na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva (tzv. kotlíková dotace).

·         Příjem žádostí v NZU light je prozatím do konce roku 2024

·         Příjem žádostí na kotlíkové dotace je do 30. 08. 2024

 

Pokud by se na Vás žadatelé obraceli s dotazem či žádostí o pomoc, předejtte prosím kontakt na MAS:

 

Ing. Lukáš Slovák

728 085 301

slovak@mas-podhostynska.cz

 

 

Veškeré informace a kontakty naleznete také na webu MAS: https://www.mas-podhostynska.cz3)  MAS realizuje od 1.1.2023 projekt: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Podhostýnska (Poskytovatel dotace: Operační program Zaměstnanost plus). Mezi hlavní aktivity projektu patří:

·       Provoz Dětských komunitních klubů ve školách  (ZŠ Rajnochovice, ZŠ Slavkov pod Hostýnem, ZŠ Loukov).  

·       Provoz Komunitních center v obcích (Rajnochovice, Komárno, Loukov, Vítonice, Slavkov pod Hostýnem. 

·       Rodinné konference. 

       ®       Informace o realizaci projektu na webových stránkách -  odkaz:  Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. (mas-podhostynska.cz)

       ®       Informace jsou dále zveřejnovány na FB projektu - odkaz: OP Zaměstnanost+ MAS Podhostýnska | Facebook

 

4)  MAS realizuje od 1.12.2023 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území OPR Bystřice pod Hostýnem IV ((Poskytovatel dotace: OP JAK) . Mezi hlavní činnosti patří pravidelná aktualizace investičních záměrů škol v regionu, dotační management - tvorba dotačních listů,  hojně  navštěvované vzdělávací akce v Loukově a cca od března 2024 i realizace aktivit spolupráceDoposud proběhlo jednání ŘV MAP, který schválil zahajující dokumenty a nyní probíhá příprava dokumentů na jednání pracovních a skupin a dochází také k postupnému zahajování aktivit spolupráce.  

       ®       Odkaz na web. projektu:  Místní akční plán | mas-podhostynska.cz

       ®       Odkaz na FB projektu: Facebook

 

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT_LOUKOV_2024 (2).pdf