Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Základní škola a Mateřská škola Loukov jde s dobou

Základní škola a Mateřská škola Loukov jde s dobouTo, že loukovská škola má co nabídnout, je určitě mezi přáteli školy známo.  Skutečnost, že rok 2020 byl mimořádný díky „koronavirové“ pandemii a natrvalo ovlivnil  školství v oblasti nástupu digitálního vzdělávání, je faktem. V roce 2020 ale i přes to všechno nastaly světlé okamžiky, kdy bylo možno zrealizovat naplánované akce, nadechnout se a dát dětem pocit bezstarostného dětství a radosti z kolektivního sdílení.

Některé aktivity škola realizovala díky projektu: „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“, jiné díky podpoře „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  ORP Bystřice pod Hostýnem II“

 V rámci realizace tzv.“ Projektových dní“ prostřednictvím spolupráce s Malou technickou univerzitou proběhla (díky podpoře z MAP) lekce ,,Stavitel města“ v MŠ  a v 1.-3.třídě ZŠ Loukov. Hlavním cílem bylo přiblížit dětem a žákům interaktivně a prakticky fungování některých profesí a technických jevů.

Dne 31.8.2020 proběhla na Základní škole Loukov akce „Zábavné odpoledne s Tokaheyou".       Jednalo se o realizaci odpolední akce, která byla zaměřena např. na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a na rozvoj manuální zručnosti. Dále byla akce zaměřena na zefektivnění spolupráce s rodiči dětí a žáků. V rámci akce proběhla i animační aktivita a realizace proběhla ve spolupráci s neziskovou organizací. Dne 18.9.2020 proběhla ještě akce „Podzimní tvořivá dílnička v knihovně Loukov“. Děti vyráběly podzimní dekorace, které si potom odnesly domů. Akce se zúčastnily děti z místní družiny s paní vychovatelkou a také letošní prvňáčci. Nechybělo ani malé občerstvení. Dětem byly nakoupeny nové dětské knihy, které si mohou půjčit domů.

Pozadu nezůstal ani personál z mateřské a základní školy Loukov. Díky projektu MAP II se paní učitelky účastnily několika webinářů. Z oblasti vzdělávacích aktivit proběhl dne 13.10.2020 první webinář zaměřený na možnosti distanční výuky ve školách za využití platformy MS TEAMS. Další navazující vzdělávací aktivita na téma „Využívejte Microsoft Teams“, proběhla dne 9.11.2020.

Webinář na téma „Agrese a agresivita v rámci inkluze ve třídě a při jednání s lidmi na úřadě“ s lektory PaedDr. Věrou Facovou a MUDr. Miroslavem Orlem, proběhl dne 26.11.2020. Plodný rok završil webinář  dne 15.12.2020 s lektorkou Mgr Lenkou Bínovou. Tématem byla „Čtenářská pregramotnost“,

Základní škola a Mateřská škola Loukov má do dalšího období mnoho  nápadů ke zkvalitnění výuky, erudice i okolí školy. V plánu je vedle aktivit projektu  „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“ také čilá spolupráce s neziskovými organizacemi z regionu a obnova dopravního hřiště v Loukově.

A to je jen zlomek z  bohaté činnosti školy. V roce 2021 se chystá několik projektových překvapení, tvořivých dílniček a  akcí pro děti; takže si lze přát do budoucna hlavně zdraví, aby se plány  podařilo přetvořit ve skutečnost.