Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Vysvětlení postupu revize RVP ZV v digitální oblasti

Vysvětlení postupu revize RVP ZV v digitální oblastiProjekt MAP II je připraven svými prostředky pomoci školám k cílům, které je potřeba naplnit a uvést předmět "Informatika " reálně v život.

 

Revize informatiky přichází v době, která ukázala, jak nezastupitelné místo mají moderní technologie ve vzdělávacím systému. Distanční výuka přiměla děti a učitele k osvojení nových dovedností a k prohloubení znalostí o digitálním světě.

 

Ministerstvo školství představilo zásadní změny ve výuce informatiky na základních školách letos v únoru. Školy se nově budou muset věnovat informatickému myšlení.

 

Dosud se žáci v rámci oboru ICT na základních školách především seznamovali s tím, jak pracovat s textovými a tabulkovými editory. Podle nové koncepce se výuka posune směrem k informatickému myšlení jako takovému. Při rozvoji informatického myšlení se žáci učí strukturovaně přemýšlet, a to i pomocí počítačů a aplikací.

 

Důraz má být kladen na práci s informacemi, schopnost popsat problém, analyzovat to podstatné a hledat funkční řešení. Porozumění informatice vyžaduje stále více profesí napříč obory a uplatňuje se i při řešení každodenních situací. Logicky tedy roste tlak zaměstnavatelů a zaměstnaneckých svazů na rozvoj digitální gramotnosti a zavádění výuky k informatickému myšlení žáků do škol.

 

Podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV) musí základní školy zahájit výuku se svými upravenými školními vzdělávacími programy (ŠVP) nejpozději od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně, resp. nejpozději od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy, které jsou však na změnu připraveny, mohou začít výuku již od 1. září 2021.

 

Další podpora ve formě kurzů, webinářů, konferencí a nových podkladů je průběžně zveřejňována na www.revize.edu.cz. Na této stránce, kterou připravil NPI ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, také najdete kompletní informace o nové informatice ve školách, stejně tak jako rozhovory s řediteli škol, s ICT odborníky nebo se zástupci zaměstnavatelů.

 

Všechny potřebné informace o zavádění nové informatiky do škol najdete na tomto oficiálním webu NPI ČR a MŠMT - revize.edu.cz.