Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Střední článek podpory

Střední článek podporyManažerské shrnutí projektu – důvody pro realizaci, stručná anotace projektu Střední článek představuje doplnění vzdělávacího systému o zásadní strukturní prvek podpory v institucionální oblasti, který se prostřednictvím procesů a znalosti prostředí zasadí o profesionalizaci vedení škol i výkonu role zřizovatelů, efektivního nastavení vzdělávací soustavy, vytváření rovných podmínek pro vzdělávání a v důsledku tak přispěje k naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a zvyšování kvality vzdělávání v ČR. Centrální tým SČ zajistí plošnou metodickou podporu škol a jejich zřizovatelů v nepedagogické oblasti, nastaví systém komunikace mezi MŠMT a školami a zajistí metodické vedení členů týmu a koordinaci aktivit včetně řízení projektu. Regionální SČ se zaměří na podporu zřizovatelů a managementu škol v oblasti řízení organizace a koordinaci podpory v oblasti řízení pedagogického procesu zejména ve spolupráci s ČŠI a NPI ČR. Podpora škol a jejich zřizovatelů tak bude realizována oběma způsoby, jak formou centrální, tak formou individuální či skupinovou, podle potřeb jednotlivých škol či skupin škol a zřizovatelů s cílem zajistit efektivní naplňování cílů podpory. 

 

CHARTA-IPs-Stredni-clanek_final.pdf