Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Projektová bilance

Projektová bilanceČinnost projektu je neustále velmi pestrá a široká. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“ (dále jen MAP II) realizoval úspěšně v první polovině roku 2022 většinu osvědčených implementačních aktivit. Mateřských školám v ORP Bystřice pod Hostýnem projekt přispěl na realizaci loutkových divadel, velikonočních dílniček, autorského čtení, hudebních besídek a mobilního planetária. Skvělým počinem byly tematicky zaměřené akce v knihovnách a lekce Malé technické univerzity, která díky projektu zavítala do všech mateřských a základních škol regionu. MAP II  velmi čile podporuje rozvoj polytechnického a digitálního vzdělávání.

Naše podpora v této oblasti spočívá v realizaci vzdělávacího programu MOY TOY pro mateřské školy a vzdělávacího programu s názvem „Malá digitální univerzita“. Projekt nezapomněl ani na realizaci vzdělávacího seriálu s Dr. Věrou Facovou a Dr. Miroslavem Orlem. Projektová skupina pro finanční management stále vydává oblíbená periodika „Dotační listy“ pro školy, obce a neziskové organizace ZK. Projekt zareagoval také rychle na aktuální dění ve školství a na svých stránkách začal publikovat informace ohledně začleňování ukrajinských dětí do  života v českém edukačním prostředí. Projekt je toho času důležitou informační platformou v regionu se stále rostoucí sledovaností.

Projekt MAP  má za úkol  pomáhat školám k úspěchu a v této době již tvoří nedílnou součást servisu, na který si organizace zvykly. Školám  pomáhá zvyšovat kvalitu ve vzdělávání, ředitelům umožňuje semináře dle jejich výběru a na míru chystá akce, které doplňují nabídku škol. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/  sice dne 30.06.2022 končí, ale plynně přechází do dalšího období. MAP III. přirozeně ideově naváže na své projektové  „předky“ a začne ve formě podpory osvědčených platforem opět rozdávat školám  radost.

Život projektu kopíroval aktuální situaci ve společnosti. Pomohl ustát školám pandemii Covid-19, digitalizaci, revizi RVP a příliv ukrajinských dětí. MAP je dnes již vnímán jako stálá součást života škol v regionu.

Tímto všem aktérům, kteří byli zapojeni do aktivit projektu MAP II děkujeme, protože bez těchto dobrých počinů by naše lokální školství nebylo tak úspěšné a kvalitní.

 

 

Ing. Antonín Zlámal