Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Projekt „ MAP II“ v druhé polovině roku 2020

Projekt „ MAP II“ v druhé polovině roku 2020Oblíbený projekt  nazývaný MAP II, který je známý hlavně díky své spolupráci se základními a mateřskými školami, dal  o sobě vědět  i v druhé polovině roku 2020 přínosnými akcemi a webináři.

Pozornost projektového týmu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice pod Hostýnem“  se v době  „koronavirové“ zaměřila především na aktualizaci strategických částí dokumentu MAP, ale ještě před uzavřením škol jsme stihli několik pěkných aktivit. Například dne 31.08.2020 proběhla na Základní a mateřské škole Loukov akce „Zábavné odpoledne s Tokaheyou". (Na vysvětlenou „Tokaheya“ je název oblíbené  neziskové organizace z Holešova, zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže). Jednalo se o akci pro děti, která byla zaměřena  na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a na rozvoj manuální zručnosti. Dále akce podporovala zefektivnění spolupráce s rodiči dětí. V rámci akce proběhla i animační aktivita. Podobné zaměření měla i akce s názvem "Projektový půlden", která proběhla dne 28.08.2020  na Základní a mateřské  škole Slavkov pod Hostýnem. Velmi podobné zaměření měl i příměstský tábor v Základní a mateřské škole Chvalčov, který proběhl na konci letošních velkých prázdnin. Těmito akcemi  cílíme na  rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků a především na rozvoj manuální zručnosti. Také se snažíme o prohloubení spolupráce rodičů dětí a školy. Prorodinná opatření  patří mezi naše priority, které stále více rezonují společností. V tomto ohledu se nám skvěle daří kloubit aktivity  s místními knihovnami. Měli jsme velkou radost z toho, že jsme dne 18.09.2020  stihli zrealizovat akci  s názvem: „ Podzimní tvořivá dílnička“ v knihovně Loukov. Jedná se již o tradiční akci, kde děti vyráběly podzimní dekorace. Akce se zúčastnily děti z místní družiny s paní vychovatelkou a také letošní prvňáčci.

Jedná se o velmi kreativní oblíbenou činnost s barvami podzimu, která je motivující díky podzimní atmosféře a díky tomu, že své výrobky si děti vždy na závěr odnesou domů. Obecní knihovna Rajnochovice dále pořádala pro děti ze základní školy akci ve dnech dne 8.10 a 15.10.2020 : „Vyhlášení největšího čtenáře za rok 2019“. Kvůli vládnímu nařízení se akce mohl zúčastnit pouze omezený počet návštěvníků knihovny. Tato akce se z tohoto důvodu rozdělila na části. Mohlo se zúčastnit pouze 17 dětí a 3 pedagogové základní školy, knihovnice Obecní knihovny Loukov a knihovnice Obecní knihovny Rajnochovice. Děti malovaly obrázky knih, které by doporučily svým kamarádům, byla předána odměna největšímu čtenáři – diplom a kniha Zrození hrdinů.

Další aktivity projektu se odvíjí na sociálních sítích a v digitální formě. Dne 9.11.2020 a 13.11.2020 proběhly pod křídly MAP II webináře společnosti ITveSKOLE, zaměřené na prohloubení praktických dovedností při realizaci digitální výuky. Dne 26.11.2020  dále realizujeme on-line vzdělávací aktivitu s oblíbenými a uznávanými lektory Dr. Věrou Facovou a Dr. Miroslavem Orlem. Webináře se vždy dotknou aktuálních témat, což jsou úskalí a rizika nouzového stavu pro děti, pedagogy a rodiče. A to není samozřejmě všechno.

Pevně věříme, že situace ovlivněná nemocí Covid-19 se brzy uklidní a našim dětem ve školkách budeme snad již brzy moci prezentovat naše naplánované aktivity, například stavebnice MOY TOY a programy, které máme připravené na podporu polytechniky. Protože jak  říkal Jan Amos  Komenský: “Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“