Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Projekt MAP II je evoluční v myšlenkách a revoluční v implementaci

Projekt MAP II je evoluční v myšlenkách a revoluční v implementaci„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“  pokračuje i v dalším školním roce a neustále velmi efektivně zaplňuje mezeru v místním edukačním systému. Nabídl aktivity spolupráce, další vzdělávání pedagogů a žádané atraktivní aktivity. Podal také školám pomocnou ruku v otázce strategického plánování a dotačního poradenství. Projekt přináší hned několik dalších nových nápadů a utváří partnerství sítí. Nově podporuje například děti v kroužku badatelském, kde děti posilují polytechnické dovednosti, čtení a sociální kompetence. Vše se uskuteční pod křídly knihovny a naplní se tak přísloví, že „všechno souvisí se vším“. V našem případě se čtenářskou a matematickou gramotností. Velký aplaus sklidila i akce s hlavolamy, zaměřená na logiku a čtení v místní knihovně v Rajnochovicích. Zjistili jsme, že dobře zacílený jednoduchý nápad funguje ve skvělém provedení nejlépe. „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“  má ustaveny skupiny pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, kde pedagogové formou tzv. kabinetů debatují o možnostech a implementaci nových forem výuky. Vše doplňuje i skupina pro rovné příležitosti a nově zavádíme i kabinety pro ředitele.

V rámci projektu MAP II se utvořil funkční a efektivní tým, jehož posláním je progres a plnění cílů projektu v oblasti školství. “Zázrakem“ našeho projektu je ona skupina expertů, starající se o celou řadu aktivit a poskytující servis školám, především v administrativně-projektové činnosti. Dalším pilířem činnosti je dotační poradenství, které společně s Místní akční skupinou Podhostýnska, z.s. (dále jen MAS Podhostýnska) vydává tzv.“ Dotační listy“ a radí potencionálním žadatelům. „Vlajkovou lodí“ projektu však stále zůstávají aktivity spolupráce, v rámci kterých se například uvedla v život platforma „Malá technická univerzita“ .Velké pozornosti se těší chystaný projekt „Díky, že můžeme!“, který nacvičují k 30. výročí od Sametové revoluce zapojené školy ORP. Velký ohlas zaznamenaly i zájezdy dětí do divadel, na výstavy, do přírodovědných parků a do polytechnických IQ landií. Dospělí zase přijímají s povděkem vzdělávací aktivity od renomovaných lektorů. Zde jsme nasadili latˇku extrémně vysoko a sáhli po jménech, které jsou garancí kvality a velké účasti.

Projekt MAP II se aktivně prezentuje na sociálních sítích a na webu Místní akční skupiny Podhostýnska. Prezentace projektu je zaměřena na potřeby mateřských i základních škol a zohledňuje obecné trendy v této oblasti. V dnešní době hrají velkou roli sociální sítě a generace mileniálů logicky musí být oslovena jinak, než generace starších lidí, kteří upřednostňují konzervativní pojetí. „PR “ musí být multifunkční a pamatovat na všechny cílové skupiny. Proto byl zřízen úspěšný facebookový profil, který jsme postavili na zpětné vazbě z aktivit spolupráce, na tipech a podnětech z jiných projektů a platforem. Školy a školky se tak inspirují navzájem a naplňují principy benchlearningu, což je v tržně konkurenčním prostředí jisté nóvum a platforma, která zde dosud chyběla. Pro ORP Bystřice pod Hostýnem je typické kouzlo rozmanitosti. Každá škola a školka se snaží mít svůj nezaměnitelný rukopis, který ji charakterizuje. Prezentace škol regionu musí být vždy autentická, postihovat ducha a poptávku doby. Poslední trendy v pedagogice se nesou obecně ve zkvalitňování edukace, nabídce extrakurikulárních aktivit, což projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“  přesně naplňuje. Ředitelé škol dnes již vědí, že jim pomáháme budovat image jejich školy a školky. Jsme partnerem, který přináší prosperitu.

Projektem MAP II povzbuzujeme žáky v nalézání neotřelých řešení, oceňujeme kreativitu, respektujeme individualitu a vytváříme prostředí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce. Doprovázíme děti na cestě k jejich vlastnímu nalézání radosti z nepřeberného množství cest, které jim současný svět nabízí. Skrze prožívání této různorodosti v žácích podporujeme toleranci, rozvíjíme sociální zodpovědnost, vedeme je k aktivnímu podílení se na událostech, které je v bezprostředním okolí i z globálního pohledu obklopují.

Každé školské zařízení je v dnešní době hodnoceno podle kvality výuky, využívání projektů, nových metod ve výuce a dle možností vzdělávat pro konkurenceschopnost a digitálně. Tato nová generace volá po neotřelých nápadech, kritickém myšlení a po zpětné vazbě.

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ je zde, aby reagoval na potřeby dnešní doby a řešil je v místě. Tato myšlenka funguje skvěle a pomáhá.

 

 

Ing. Antonín Zlámal

Předseda MAS Podhostýnska a vedoucí projektu MAP II.