Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Pracovníci neziskových organizací mohou žádat o finanční pomoc

Pracovníci neziskových organizací mohou žádat o finanční pomoc 
Pracovníci neziskových organizací mohou žádat o finanční pomoc ve 
více než desítce dotačních podtitulech. Zajímavý může pro potřeby 
neziskových organizací být dotační podtitul na podporu ekologických 
aktivit v kraji. Cílem této výzvy je zvýšení a zefektivnění práce 
v souvislosti s projekty zabývajících se vzděláváním, výchovou a 
osvětou v oblasti ochrany životního prostředí a péče o krajinu. Na 
žadatele, kterými mohou být spolky, nadace, ústavy a církevní 
organizace, čeká 70 % dotace. Příjem žádostí končí 18. února 2022.