Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > OCENĚNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2022

OCENĚNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2022Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání nominací na ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022. Toto ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality.

Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby své návrhy na ocenění zasílali na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, a to v termínu do středy 16. února 2022 do 12.00 hod.

Podaný návrh musí obsahovat:

  • Vyplněný nominační formulář
  • Profesní životopis navrhovaného kandidáta
  • Zdůvodnění podávaného návrhu v rozsahu jedné strany A4

Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Žádáme o uvedení konkrétních údajů o pedagogické nebo nepedagogické činnosti navrženého kandidáta na ocenění dle oblasti jeho působení, o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické i nepedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci města či regionu apod.

Každý navrhovatel může k ocenění navrhnout pouze jednoho kandidáta.

Adresa pro zasílání návrhů:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu třída
Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

Uzávěrka návrhů je ve středu 16. února 2022 do 12.00 hod.

Kontaktní osoby pro případné dotazy:

Mgr. Jana Kapalková – tel. 577 043 709, e-mail jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz
Ing. Marcela Došlová – tel. 577 043 729, e-mail marcela.doslova@kr-zlinsky.cz

 

vyzva-oceneni-pracovniku-ve-skolstvi-zlinskeho-kraje-2022.pdf