Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL UČEBNICE PRO UKRAJINU

NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL UČEBNICE PRO UKRAJINUPortál www.UcebniceProUkrajinu.czmohou využít všechny školy a vzdělávací instituce, ale stejně tak pedagogové podílející se na výuce češtiny i jiné neziskové organizace. Zájemci na něm naleznou učebnice pro 1. a 2. stupeň základních škol, pro střední školy, didaktické materiály pro učitele, učebnice češtiny pro dospělé a ilustrovaný česko-ukrajinský slovník.

České školství je sice systémově připraveno vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale není schopno včas zajistit výukové materiály v takovém rozsahu, jak je to v současné chvíli, kdy je nutné vzdělávat tisíce ukrajinských dětí, potřebné. Tomu také odpovídá nabídka učebnic, nebo studijních materiálů, kterých je v současné chvíli nedostatek,“ dodává ministr školství Petr Gazdík s tím, že projekt skupiny PPF školám, ale i ředitelům, pedagogům a neziskovému sektoru výrazně pomůže při integraci ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.

„Projekt vzešel z detailního mapování potřeb ukrajinských uprchlíků v oblasti vzdělávání a integrace do české společnosti. Jeho snahou je efektivně pomoci tam, kde veřejný sektor nedokáže být dostatečně flexibilní a rychlý v intervenci. Při jeho přípravě jsme intenzivně spolupracovali se zástupci MŠMT, vzdělávacích institucí, nevládních organizací pracujících s imigranty (zejména Meta a Centrum pro integraci cizinců) a s terénními pracovníky,” uvedla členka správní rady Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková„Analýza ukázala, že je akutně málo učebních materiálů k okamžitému využití a na trhu současně panuje bezprecedentní nedostatek papíru. Nadto soukromí vydavatelé nejsou připraveni investovat do nových vydání či dotisků učebnic češtiny. Protože absence učebních materiálů by byla velkou překážkou na cestě k jazykové výuce, a tím integrace ukrajinských dětí do české společnosti, Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation hledaly cestu, jak tomuto problému předejít," doplnila Jana Tomas Sedláčková.

Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation celkem zajistí vydání téměř 220 tisíc kusů učebních materiálů a jejich bezplatné dodání do všech škol a vzdělávacích institucí, které o ně budou mít zájem. Všechny učebnice a slovníky budou vytištěny a distribuovány ještě před začátkem školního roku 2022/2023.

Učebnice pro Ukrajinu.jpg