Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Novela ZP - dovolená zaměstnanců DPP a DPČ

Novela ZP - dovolená zaměstnanců DPP a DPČNovela ZP - dovolená zaměstnanců DPP a DPČ

 

Novela zákoníku práce

Dne 19.9.2023 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákoník práce s účinností od 1.10.2023. Ustanovení o dovolené zaměstnanců s DPP či DPČ nabudou účinnosti až k 1.1.2024.

Přehled změn:

 • Elektronické doručování - zaměstnanci bude možné doručovat písemnosti dle § 334 ZP prostřednictvím služeb el. komunikací pouze pokud zaměstnanec k tomuto způsobu doručování udělí souhlas v samostatném písemném prohlášení, ve kterém zároveň uvede el. adresu pro tento účel, která není v dispozici zaměstnavatele.
 • Informování o obsahu pracovního poměru - rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele o obsahu pracovního poměru a zkracuje se lhůta pro informování na 7 dní od vzniku pracovního poměru.
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu
  • dochází ke změně terminologie - původní "nepřetržitý odpočinek mezi směnami" je nahrazen spojením "nepřetržitý denní odpočinek",
  • zaměstnavatel bude povinen zaměstnanci staršímu 18 let skutečně poskytnout nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 24 hodin a bezprostředně navazující nepřetržitý denní odpočinek v délce trvání alespoň 11 hodin.
 • Žádost určitých osob o úpravu pracovních podmínek 
  • žádost o kratší pracovní dobu (§ 241 ZP): určité osoby (těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o dítě mladší 15 let či převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. až IV.) mohou žádat o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu týdenní pracovní doby a zaměstnavatel má povinnost takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen to písemně odůvodnit.
  • žádost o výkon práce na dálku (§ 241a ZP): určité osoby (těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let či převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. až IV.) mohou písemně požádat o výkon práce na dálku. Zaměstnavatel není povinen takové žádosti vyhovět, ale případné nevyhovění musí písemně odůvodnit.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - nejzásadnější novinkou je právo zaměstnanců s DPP/DPČ na dovolenou. Výměra dovolené bude určena na základě fiktivní týdenní pracovní doby v délce 20 hodin. Ustanovení o dovolené nabude účinnosti od 1.1.2024. 
  • další nové nároky zaměstnanců s DPP/DPČ:
   • volno z důvodu přípustných překážek v práci na straně zaměstnance,
   • nárok na příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci o víkendu,
   • povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovní doby alespoň 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je rozvrh zpracován, pokud se obě strany nedohodnou na jiné době seznámení,
   • právo požádat o zaměstnání v pracovním poměru a zaměstnavatel má povinnost poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď,
   • právo žádat za určitých okolností zaměstnavatele o odůvodnění výpovědi dané zaměstnavatelem.