Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Nabídka NPI ČR

Nabídka NPI ČR 

 

   

   

Dovolujeme si Vám nabídnout jazykové vzdělávací programy:
/možnost čerpání ze šablon OP JAK/ 


Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8 hodin)

Termín konání: 22. března 2023, 09.00 - 15.00

Místo konání: NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8  

 

číslo programu: F98-04-22-231  

 

akreditace č.j.: MSMT-21679/2021-4-724  

 

V semináři si představíme řadu kreativních námětů, her a metodických postupů pro výuku cizích jazyků s využitím konkrétních výukových materiálů ověřených v řadě škol, jejichž používání si klade za cíl zefektivnit vyučovací proces, nenucenou formou zvýšit motivaci a koncentraci žáků, podnítit jejich kreativitu a chuť ke studiu, a tím prohloubit jejich jazykové dovednosti. Zároveň umožňují posílit logické myšlení, paměť a smyslovou pohotovost žáků. 

Podstatou představovaných výukových materiálů (příp. aplikací) a metodických typů je výrazné grafické zpracování a použití značného množství ilustrací, fotografií či jiných vizuálních prvků vytvořených speciálně pro potřeby konkrétního výukového obsahu. Vizuální prvky jsou tzv. „šity na míru“ jednotlivým výukovým potřebám a velmi silně využívají přirozené kreativity, obrazotvornosti a fantazie žáků i učitelů. 

Seminář je veden v českém, anglickém a německém jazyce, jeho specifikem je propojování anglického a německého jazyka a hledání vzájemných souvislostí a vazeb mezi oběma  

Doporučeno:  

učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU  

Lektor:  

Mgr. Hana Urbanová, Mgr. Lenka Švecová  

Poplatek:  

1250 Kč  

 

Hodinová dotace:  

8 h  

 

VP mohou lektorovat pouze uvedené lektorky  
On-line přihlášení:
https://www.npi.cz/index.php?option=com_form2contentsearch&task=search.display&pb=1&moduleid=149&searchformid=2&Itemid=523&f2cs_149_4_2=F98-04-22-231 

 

  

 


Warm-up aktivity pro cizí jazyky

Termín konání: 27. března 2023, 10.00 - 15.30

Místo konání: NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8  

 

číslo programu: R46-03-22-231-01  

 

akreditace č.j.: MSMT-6488/2022-6-328  

 

Účastníci se  seznámí s krátkými, zábavnými, dynamickými aktivizačními metodami nenáročnými na přípravu a okamžitě využitelnými ve výuce pro konkrétní výuková témata i obecně na začátek jakékoliv hodiny. Z rozsáhlých možností warm-up aktivit jsou vybrány nejvhodnější typy pro určité tématické okruhy a problémy v cizích jazycích. Důraz bude kladen na propojení vstupní aktivity s tématem hodiny, jak nechybovat a vhodně využít aktivizační metodu jako most a „uvedení do děje“. Během vzdělávacího programu si účastníci vyzkouší warm-up aktivity sami na sobě. Ukážou si, jak lze navodit prostřednictvím aktivizačních metod příjemnou atmosféru ve třídě a uvolnit případné napětí a ostych. Některé aktivity jsou dle potřeby doplněny kreativními metodickými postupy a dalšími doplňky, které budou účastníkům vzdělávacího programu poskytnuty plně k dispozici. Zároveň se účastníci dozví, jak používat konkrétní aktivizační metody pro různé věkové skupiny a témata, jak je využít co nejširším způsobem a upravit je dle potřeb žáků i dle vlastní fantazie. 

Vzdělávací program je zaměřen na aktivizační metody vhodné pro výuku jakéhokoliv cizího jazyka, primárně však pro výuku angličtiny a němčiny, v případě potřeby s možnými přesahy do francouzštiny a španělštiny, včetně souvislostí mezi těmito dvěma/čtyřmi jazyky. Obsah programu vychází z rozsáhlých pilotáží na základních a středních školách v rámci projektové činnosti minulých a současných let obou lektorek a zkušeností učitelů i jejich žáků zapojených v této projektové činnosti. Jedná se tedy o konkrétní výstupy a zkušenosti projektového týmu a učitelů z praxe (včetně dlouhé online fáze v covidovém období), o přehled funkčních a efektivních postupů, které jsou doplněny ilustracemi a grafickým zpracováním obou lektorek vytvořenými na konkrétní žádosti učitelů z praxe, jež budou v rámci vzdělávacího programu podrobně představeny a poskytnuty účastníkům plně k dispozici. 

Vzhledem k obecnému zaměření vzdělávacího programu na warm-up aktivity a výukové formy bude program veden v českém jazyce, pro konkrétní jazykové aprobace účastníků  budou představeny konkrétní příklady, postupy a doprovodné materiály v AJ, NJ, příp. FJ a ŠJ, které mohou učitelé okamžitě využít ve své praxi. 

  

  

Doporučeno:  

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU  

Lektor:  

Mgr. Hana Urbanová, Mgr. Lenka Švecová  

Poplatek:  

1250 Kč  

 

Hodinová dotace:  

8 h  

 
On-line přihlášení:
https://www.npi.cz/index.php?option=com_form2contentsearch&task=search.display&pb=1&moduleid=149&searchformid=2&Itemid=523&f2cs_149_4_2=R46-03-22-231-01