Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > KABINETY MAP

KABINETY MAPProjekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II „ pozval na své setkání pedagogů v Loukově pana Mgr. Josefa Slováka, týmového manažéra projektu SYPO KA 04 Kabinety. Záměrem setkání bylo přítomné pedagogy seznámit s existencí krajských kabinetů a prezentovat jejich činnost a poslání. Pan Mgr. Slovák přítomným ředitelům a pedagogům vysvětlil smysl, pojetí a funkci vzniklých kabinetů a jejich přínos pro zapojené školy. Výborné vyznění prezentace bylo umocněno i vystoupením samotných dvou členek kabinetů, kde každá za sebe sdílela své stanovisko a zkušenosti v s projektem SYPO. Členka kabinetu matematiky Mgr. Jitka Vašalovská je navíc v ORP Bystřice pod Hostýnem velmi oblíbenou učitelkou, zástupkyní školy a uznávanou odbornicí. Sama pronesla toto resumé:

„Na začátku jsme naráželi na malou motivovanost škol vzájemně spolupracovat a sdílet mezi sebou zkušenosti, a to právě v kontextu toho, že školy si často více konkurovaly, než spolupracovaly. Právě projekt SYPO vytvořil podmínky pro to, aby se mohla tato skutečnost měnit a školy spolu začínají čím dál tím více spolupracovat. To je například jeden z dopadů krajských kabinetů, kdy jsou skrze projekt SYPO vytvářeny podmínky pro to, aby ředitelé a učitelé jednotlivých škol spolu mohli diskutovat o kvalitě vzdělávání a o jeho hodnotě pro společnost.“

Pan Mgr.Josef Slovák řekl několik informací i k „Sítˇování škol“. Představil implementační ambice projektu a zdůraznil význam partnerství sítí, protože se léta hovoří o tom, že školy společně nijak navzájem systémově nekomunikují. Synergetizace projektu je silnou stránkou této platformy. Velmi děkujeme panu Mgr. Josefu Slovákovi, že navštívil setkání projektu „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice pod Hostýnem II“ a představil pohled experta na kabinety a velmi přínosně se podělil o cenné rady a podněty.

„MAP II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ je zde, aby reagoval na potřeby dnešní doby a řešil je v místě. Tato myšlenka funguje skvěle a pomáhá.