Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina 2

Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina 2Informační materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství.

“Lex Ukrajina 2”, tedy zákon č. 199/2022 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 30. června 2022.


Hlavní změny vyplývající z Lex Ukrajina 2    metodika_lex_ukrajina_II.pdf

  • Zákonem “Lex Ukrajina 2” se:
    • prodlužuje doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023, tj. do konce školního roku 2022/2023.
    • Zároveň se ruší časové omezení výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Tato výjimka se tedy prodlužuje na dobu shodnou s platností celého zákona, tj. do 31. srpna 2023.
    • Automaticky ze zákona tedy dojde mimo jiné k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení provedeného podle Lex Ukrajina.

Více viz celý materiál v PDF :  metodika_lex_ukrajina_II.pdf