Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Aktuální sdělení ke změnám vzdělávání od září 2024 - LEX UKRAJINA

Aktuální sdělení ke změnám vzdělávání od září 2024 - LEX UKRAJINAMetodika_lex_ukrajina_září_24.pdf

Dovolujeme si Vás informovat, že ve Sbírce zákonů byla pod č. 454/2023 Sb. zveřejněna novela zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. Novela umožňuje cizincům prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2025, prodlužuje platnost většiny pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2025 a přináší zároveň další změny, které budou účinné až od 1.9.2024. V aktuálním školním roce 2023/24 již nebude možné konat tzv. zvláštní zápis pro cizince s dočasnou ochranou. V příštím školním roce 2024/25 bude mít novela dopad zejména v těchto oblastech: 

• možnost upravit pro cizince s dočasnou ochranou obsah vzdělávání tak, že nemusí být v souladu se školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem, zůstane zachována pouze pro cizince požívající dočasné ochrany po dobu kratší než 12 měsíců; 
• zrušuje se možnost vytvářet tzv. segregované třídy a oddělení složené pouze z ukrajinských dět, žáků nebo studentů; 
• možnost přijet do probíhajícího 1. ročníku střední školy jako do vyššího ročníku zůstane zachována pouze pro cizince požívající dočasné ochrany po dobu kratší než 12 měsíců; 
• zrušuje se možnost výjimky z požadavku znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky. Výše uvedené jsme promítli do metodiky k zákonu Lex Ukrajina školství, která je dostupná rovněž na webu edu.cz. Metodika zohledňuje stav k 1. 9. 2024. Zároveň sdělujeme, že od září 2024 již nebude pokračovat finanční podpora ukrajinských asistentů pedagoga. Metodika_lex_ukrajina_září_24.pdf