Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027

Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 

Lidé potřebují digitální dovednosti, aby se jim mohlo dařit v ekonomice založené na technologiích. Všichni, včetně studentů, uchazečů o zaměstnání a pracovníků, budou potřebovat digitální dovednosti a sebedůvěru, aby uspěli v rychle se měnícím prostředí a přizpůsobili se novým a nastupujícím technologiím. Úroveň digitálních dovedností v EU je stále nízká, i když postupně se zlepšuje, zatímco digitální transformace se neustále zrychluje. 90 % pracovních míst ve všech odvětvích bude v budoucnu vyžadovat určitou formu digitálních dovedností, avšak 35 % evropských pracovníků tyto dovednosti postrádá. Poptávka po různých digitálních dovednostech od základních po pokročilé poroste, včetně poptávky v oblasti umělé inteligence, datové gramotnosti, superpočítačů a kybernetické bezpečnosti.

 

Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027

digital-education-action-plan_cs.pdf

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ
 
Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk