Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty MAS > Místní akční plán > Aktuality MAP > Akční plán 2021-2027 - Výzva

Akční plán 2021-2027 - Výzva 

 

 

MAS Podhostýnska zpracovává AKČNÍ PLÁN SCLLD, který se stane programových rámcem Operačního programu zaměstnanost + na programové období 2021-2027. 

 

Akční plán 2021-2027 tak bude sestaven z projektů, jejichž cílem bude:

 

 

q intervence směřují do oblasti soc. začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb (realizace v přirozeném prostředí těchto osob) podpora lidí na venkově

q využití přístupů a nástrojů specifických pro venkovské prostředí s důrazem na aktivní zapojování a participace členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov

q intervence vedeny s cílem posílit soběstačnost venkova, zapojit místní aktéry do pomoci potřebným CS, zlepšit kvalitu života na venkově

q Projekty by měly primárně přispět ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v přirozeném prostředí.

 

q Veškeré intervence jsou vedeny záměrem posílit soběstačnost venkova a zapojit místní aktéry do pomoci osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, kde žijí. 

 

 

Součástí  projektu  MAS, který bude realizován v letech 2023-2025 z OPZ+ (poté také 2026-2028) se může stát partner - organizace, prostřednictvím které  bude realizována potřebná aktivita definována na základě analýzy potřeb. Partnerem se může stát obec, registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace nebo neregistrované skupiny občanů prostřednictvím organizací s právní subjektivitou, mikroregiony, školy a školská zařízení, další právnické osoby orientující se na práci s dětmi a mládeží...

 

Projekt bude dle znalosti území  zaměřen  na podporu  venkovských/příměstských táborů a dále na podporu mezigenerační spolupráce na území MAS. Cílem je posilování rodinných vazeb a rozvoj mezigenerační spolupráce zaměřené na všechny cílové skupiny, tedy na děti, mládež, dospělé osoby a na seniory.  

  

POKUD MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ AKČNÍHO PLÁNU A POTÉ NA MOŽNÉ REALIZACI PROJEKTU, OZVĚTE SE PRO SJEDNÁNÍ OSOBNÍ SCHŮZKY NA KTERÉ PROJEDNÁME DALŠÍ PODROBNOSTI. 

--
Ing. Naděžda Klvaňová
nadezda.klvanova@seznam.cz 
mobil: + 420 773 655 656